První tlumočnický workshop pro dobrovolnické tlumočníky z KACPU: 9. prosince 2022 – Ústav translatologie FF UK

V rámci projektu „Transformace pro VŠ na UK“ pořádá Ústav translatologie FF UK v pátek 9. prosince 2022 první tlumočnický interaktivní workshop pro dobrovolnické tlumočníky, kteří pomáhali a nadále pracují v KACPU a dalších centrech pomoci Ukrajině. Náplní workshopu bude sdílení zkušeností z tlumočení v KACPU, vymezení role tlumočníka, diskuze nad různými tlumočnickými řešeními, včetně ukázek konkrétních situací a brainstorming pro přípravu pilotního kurzu. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Ještě jsou případně k dispozici poslední čtyři volná místa. Workshop se koná v budově ÚTRL FF UK, Hybernská 3, učebna 203, 1.patro, od 14:30 do 18:00.
(Registrační číslo NPO_UK-MSMT_16602/2022, A4.8 – Komunitní tlumočení ukrajinština-čeština-ruština)
Úvod > Nástěnka > První tlumočnický workshop pro dobrovolnické tlumočníky z KACPU: 9. prosince 2022 – Ústav translatologie FF UK