AI v překladu: podvečer s umělou inteligencí – 15. listopadu 2023

Tuto akci pořádá ÚTRL a KMF ve spolupráci se spol. Aignos. Místem konání je podkroví Šporkova paláce (H303).

Přednášky a debatu bude možné sledovat také online přes MS Teams prostřednictvím následujícího odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjQwZjAzMGEtOTU2MS00MWYwLThiMzctMjMzYzVkNTJiMDEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%22a46231b3-a96d-461d-86ff-b22ee25fdd53%22%7d

Program:

16:00–16:50 Obecný úvod do umělé inteligence (AI)

PhDr. Ondřej Hrách (Aignos)

Co je to vlastně ta umělá inteligence? Jak už dnes zasahuje do našich životů? A jak je vůbec možné, že stroje dnes dokážou vykonávat i velmi složité kognitivní úlohy? Ondřej Hrách, spoluzakladatel úspěšného vzdělávacícho spolku Aignos a absolvent ÚTRL FF UK, nastíní základy toho, co by dnes o umělé inteligenci (AI) měl vědět každý.

 

16:50–17:10 Od strojových překladačů ke generátorům textu

PhDr. Ondřej Hrách + Mgr. Anna Štádlerová (Aignos)

Stručný přehled nástrojů AI, které jsou dnes využívány pro automatický překlad. Jak fungují strojové překladače a generátory textu a v čem se navzájem liší?

 

17:10–17:30 Zkušenosti s AI v překladatelské praxi

Mgr. Anna Štádlerová (Aignos)

Literární překladatelka a absolventka ÚTRL Anna Štádlerová se dlouhodobě zajímá o vliv technologických nástrojů na překladatelskou praxi. S publikem se podělí o své vlastní zkušenosti – v čem AI může pomáhat a v čem naopak spíš práci přidělává?

 

17:30–18:00 Debata

Úvod > Nástěnka > AI v překladu: podvečer s umělou inteligencí – 15. listopadu 2023