První pilotní kurz konferenčního tlumočení (ukrajinština–čeština)

Srdečně zveme zájemce z řad praktikujících tlumočníků s jazykovou kombinací ukrajinština a čeština na 1. pilotní kurz konferenčního tlumočení (konsekutivní tlumočení a simultánní tlumočení). Kurz se koná pro uchazeče, kteří mají již delší zkušenosti s tlumočením komunitním, doprovodným či bilaterálním konsekutivním a chtěli by zvládnout základy simultánního tlumočení a vyzkoušet si i tzv. vysokou konsekutivu s tlumočnickým zápisem.

Kurz je součástí projektu Transformace pro VŠ na UK, Registrační číslo: NPO_UK_MSMT-16602/2022 (část A4.9).

Přihlášku naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > První pilotní kurz konferenčního tlumočení (ukrajinština–čeština)