Virtuální návštěva Generálního ředitelství pro překlady

V pátek 21. října proběhne virtuální návštěva Generálního ředitelství pro překlady (DGT) Evropské komise. Cílem návštěvy je seznámit účastníky – vyučující i studující relevantních oborů – se strukturou a fungováním DGT, přiblížit práci překladatelů a jejich pracovní postupy, způsoby využití moderních nástrojů CAT a představit také možnosti stáží nebo trvalejší spolupráce včetně podmínek náboru na stálá pracovní místa.

Návštěva se bude konat v pátek 21. října od 9:35 do 12:45. Program návštěvy naleznete zde. Návštěva bude probíhat v anglickém jazyce (pouze setkání s českým překladatelským odborem v češtině).

Podmínkou účasti je vyplnění registračního formuláře na adrese https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Autumnvisits.

K samotné virtuální návštěvě, která proběhne na platformě Webex, se přihlásíte pomocí těchto údajů.

Úvod > Nástěnka > Virtuální návštěva Generálního ředitelství pro překlady