Jednota tlumočníků a překladatelů srdečně zve na letošní Jeronýmovy dny 12. a 13. listopadu 2021

Festival přednášek a besed o překladu, tlumočení a příbuzných oborech pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Odborovým svazem Jednota tlumočníků a překladatelů, Pracovní skupinou soudních tlumočníků, Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL FF UK) a Evropskou komisí v pátek 12. a v sobotu 13. listopadu 2021.
Úvod > Nástěnka > Jednota tlumočníků a překladatelů srdečně zve na letošní Jeronýmovy dny 12. a 13. listopadu 2021