Druhy tlumočení a probíraná témata

Obsah a druhy tlumočení procvičované během kurzu konferenčního tlumočení ukrajinština – čeština:

 

  1. Úvody a teoretické vstupy:

Konferenční tlumočení (etika, příprava, komunikace s klientem, psychohygiena –prezentace)

– Úvod do tlumočnické notace pro konsekutivní tlumočení (prezentace)

– Úvod do simultánního tlumočení (ST) (prezentace)

– Zásady tlumočení z listu

– Úvod do simultánního tlumočení s textem

 

  1. Praktická část:

– Praktický nácvik konsekutivního tlumočení (KT) s notací: obousměrně

Úvod do simultánního tlumočení

– Nácvik ST oběma směry 1. (ukrajinština-čeština a čeština-ukrajinština)

– Nácvik ST oběma směry 2.(ukrajinština-čeština a čeština-ukrajinština)

– Nácvik simultánního tlumočení oběma směry 3. (nahrávky i exposé na místě)

– Nácvik tlumočení z listu (oběma směry)

– Nácvik ST oběma směry 4. (zvyšující se náročnost a témata nahrávek a projevů)

– Nácvik ST s textem /oběma směry /: autentické projevy

– Nácvik ST oběma směry 5.

– Nácvik konsekutivního tlumočení s notací /abstraktnější a náročnější projevy: argumenty pro a proti, narážky, vtipy) – hodnocení, diskuse

– Závěrečné hodnocení, zpětná vazba na tlumočnické výkony účastníků, úkoly na samostudium, doporučení pro další nácvik ST a KT a pro přípravu k tlumočnickým zkouškám

 

  1. Samostudium a příprava na závěrečnou zkoušku – viz Moodle