doc. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Svoboda

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 107

E-mail: tomas.svoboda@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 513

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace / Education:

 • magisterské studium: Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (němčina a angličtina; Mgr.) / M.A. in translation and interpreting German & English from the Institute of Translation Studies, Charles University (thesis on the translations of Der Ackermann aus Böhmen into Czech), 1996
 • bakalářské studium: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích (Bc.) / B.A. in Theology from the University of Southern Bohemia, 2002

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti / Academic grades:

 • Ph.D./PhDr. – FF UK v Praze, 2004, disertační práce Barokní normy překladu se zřetelem k česko-německým literárním kontaktům / Ph.D. in Translation Studies from the Institute of Translation Studies, Charles University, Prague (dissertation on translations between Czech and German in the Baroque period)

Praxe od ukončení VŠ studia / Employment:

 • 1999–2004 a od r. 2007: Ústav translatologie FF UK, akademický pracovník; mezi lety 2007–2018 a v r. 2021 garant německého oddělení. Od r. 2022 ředitel ústavu / Institute of Translation Studies, Charles University; Head of German Language Department between 2007–2018 and in 2021, Researcher, Lecturer. Director of the Institute since 2022
 • 1991–2004 a od r. 2008: překladatel, tlumočník, korektor, editor (ve svobodném povolání), konzultant v oblasti řízení kvality (QM) překladatelských služeb, počítačem podporovaného překladu (CAT) a posteditace strojového překladu (MTPE) / Freelance translator and interpreter, reviser, consultancy services and training in Translation Quality Management (ISO 17100), Machine Translation Post Editing and CAT tools
 • 2008–2011: externí překladatel, korektor ECB, Frankfurt, SRN / External translator for European Central Bank in Frankfurt, Germany
 • 2004–2007: překladatel a korektor, koordinátor vzdělávání pro český jazykový odbor, Generální ředitelství pro překlady, Evropská komise v Lucemburku / In-house Translator and Training Coordinator for the Czech Language Department at Directorate General for Translation, European Commission, Luxembourg
 • 1997–2002: interní překladatel, korektor, terminolog, jazyková agentura v Praze / In-house translator and quality manager for a Prague-based translation services provider

Granty / Grants and projects

 • 2022–2024 UP-TRANS, CŽV v oblasti překladových technologií. (Národní plán obnovy, NPO; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Recovery and Resilience Facility – RRF EU). Řešitel.
 • 2022 Kongres Evropské sítě vzdělávacích programů EMT. (Magistrát Hlavního města Prahy). Řešitel.
 • 2022 Výstava k 55. výročí úmrtí Jiřího Levého, předního českého uměleckého překladatele a teoretika překladu. (Státní fond kultury, Ministerstvo kultury ČR). Řešitel.
 • 2022 Sběr a zpracování jazykových dat s cílem vytvořit jazykové technologie pro revitalizaci romštiny. (Úřad vlády ČR). Řešitel.
 • 2021–2023 RESONANT – RESearch cOllaboration in the area of iNstitutional trANslator Training. (Charles University 4EU+ Minigrants, spolupráce s University of Genéve, University of Warsaw, University of Copenhagen, Ionian University). Řešitel.
 • 2017 Němčina jako menšinový jazyk v ČR: Analýza potřeb, návrh řešení a studie proveditelnosti podpory německého dialektu v ČR. (Úřad vlády ČR). Řešitel.
 • 2016–2018 Překladové technologie ve výuce: Posunutí výuky počítačem podporovaného a strojového překladu v ÚTRL na vyšší úroveň, vč. internacionalizace studia. (Vnitřní soutěž FF UK pro rozvojové programy). Řešitel.
 • 2015–2016 Double Degree ve spolupráci ÚTRL FF UK a IWS a IALT Lipské univerzity. (Projekt DAAD, SRN, koordinace: Univerzita Lipsko). Člen týmu.
 • 2015–(trvá) Evropský magisterský program v oboru překladatelství (European Master’s in Translation – EMT). (Evropská komise, EU). Koordinátor projektu v ÚTRL.
 • 2015 Nákup softwaru Trados Studio verze 2014. (Vnitřní soutěž FF UK pro rozvojové programy). Řešitel.
 • 2015 Analýza potenciálu jazykových technologií při revitalizaci menšinových jazyků se zaměřením na romštinu. (Úřad vlády ČR). Řešitel.
 • 2014–2016 OTCT – Optimising translator training through collaborative technical translation. (Strategické partnerství Erasmus +, projekt 7 evropských univerzit, koordinovaný ve francouzském Rennes). Řešitel a hlavní koordinátor v ČR.
 • 2014–2015 Vytvoření asistentské pozice pro uchazeče z ÚP. (Projekt OP lidské zdroje a zaměstnanost). Řešitel.
 • 2014 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru k předmětům „Počítačem podporovaný překlad“ a „Nástroje CAT, strojový překlad a lokalizace“. (Vnitřní soutěž FF UK pro rozvojové programy). Řešitel.
 • 2014 Translatologické workshopy – Podpora romštiny prostřednictvím rozvoje jazykové a translatologické kompetence překladatelů. (Úřad vlády ČR). Řešitel.
 • 2013 Příprava společných studijních programů s německými a jinými univerzitami. (Rozvojový projekt UK). Člen řešitelského týmu.
 • 2012–2016 Lingvistika. (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, RUK UK). Člen týmu.
 • 2011 Udržitelná zaměstnatelnost (sustainable employability) absolventů ÚTRL FFUK: V čem spočívá a jak ji lze podporovat. Pohled ze strany podnikatelské sféry jakožto zaměstnavatele. (Centralizovaný projekt MŠMT ČR). Řešitel.
 • 2011 PRETHODŽIPEN – PŘEKLAD. Analýza potřeb v oblasti překladu a tlumočení mezi romštinou a češtinou. (Úřad vlády ČR). Řešitel.
 • 2010–2013 Optimising Professional Translator Training In A Multilingual Europe, OPTIMALE. (Erasmus mundus EAC/41/09 Erasmus Networks, Lifelong Learning Programme). Člen mezinárodního týmu.
 • 2010 Podpora při začleňování Ústavu translatologie do evropské struktury European Master’s in Translation (EMT). (Centralizovaný projekt MŠMT ČR). Řešitel.
 • Main coordinator of 10 grant projects in the Czech Republic. Involvement in 3 international projects, including Erasmus mundus OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training In A Multilingual Europe, 2010–2013) and OTCT (Optimising Translator Training through Collaborative Technical Translation, 2014–2016). EMT coordinator for the Institute of Translation Studies.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity / Affiliation and Service

 • od r. 2022 člen odborné rady časopisu Lebende Sprachen, DeGruyter / Editorial Board member of Lebende Sprachen, DeGruyter
 • od r. 2022 člen odborné rady časopisu L10N Journal – Translation in Software, Software in Translation / Editorial Board member of L10N Journal (Slovakia)
 • od r. 2021 člen odborné rady časopisu Bridge: Trends and Traditions in Translation and Interpreting Studies / Editorial Board member of Bridge (Slovakia)
 • od r. 2019 člen odborné rady časopisu TRANSLATOLOGIA / Editorial Board member of TRANSLATOLOGIA (Slovenia)
 • od r. 2016 člen odborné rady časopisu Segments / Editorial Board member of Segments (journal in translation studies published annually by the Latvian Association of Interpreters and Translators)
 • od r. 2015 garant a člen rady bakalářského studijního programu Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch na FF UK (studijní program s dvojím diplomem – double degree – ve spolupráci s Universität Leipzig) / Supervisor of the double-degree study programme Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch (in collaboration with Universität Leipzig)
 • od r. 2014 člen Rady Evropského magisterského programu v oboru překladatelství (European Masters in Translation, EMT), koordinovaného Evropskou komisí / EMT Board Member since 2014
 • od r. 2012 člen Výkonného výboru Jednoty tlumočníků a překladatelů / Member of Executive Board of Czech Union of Translators and Interpreters since 2012
 • od r. 2012 člen redakční rady časopisu ToP (Tlumočení a překlad)
 • 2012–2018 člen Pracovní skupiny Mezinárodní federace překladatelů a tlumočníků (FIT/Brusel) pro systémy počítačem podporovaného překladu (CAT) a správy terminologie / Member of the FIT Europe (Fédération Internationale des Traducteurs / Brussels) CAT group for Translation Memory and Terminology Management Systems
 • od r. 2005 člen oborové rady doktorského studijního programu translatologie, ÚTRL

Publikační činnost

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • SVOBODA, Tomáš, Łucja BIEL, Vilelmini SOSONI: Introduction: Institutional translation and training, in: Svoboda, T., Biel, Ł., & Sosoni, V. (Eds.). (2022). Institutional Translator Training (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003225249.
 • SVOBODA, Tomáš, Vilelmini SOSONI: Institutional translator training in language and translation technologies, in: Svoboda, T., Biel, Ł., & Sosoni, V. (Eds.). (2022). Institutional Translator Training (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003225249.
 • SVOBODA, Tomáš. A Hermeneutic Reading of the Works of Jiří Levý. In: Cognition and Comprehension in Translational Hermeneutics, edited by John STANLEY, Brian O’KEEFFE, Radegundis STOLZE, Larisa CERCEL. Bukurešť: Zeta Books, 2021, ISBN 978-606-697-126-3, s. 375–394.
 • SVOBODA, Tomáš. Model translatologické analýzy podle Jiřího Levého. In: Vega Cernuda, M.A., P. Mračková Vavroušová, P. Martino-Alba y M. J. Cuenca Drouhard: Hispanística y traductología: dos pasiones. Jana Králová in honorem, Madrid: OMMPRESS, col. Traducción / MHISTRAD, č. 12, 2020, ISBN 978-84-17387-76-1, s. 181–202.
 • SVOBODA, Tomáš. Úvod. In: SVOBODA, Tomáš (ed.). Překlady pro EU. Praha: Nakladatelství Milada Karez, 2019, s. 9-20.
 • SVOBODA, Tomáš. Pokyny a příručky pro autory textů a překladatele u orgánů a institucí EU. In: SVOBODA, Tomáš (ed.). Překlady pro EU. Praha: Nakladatelství Milada Karez, 2019, s. 77-99.
 • SVOBODA, Tomáš. Computing and Translation: An Overview for Technical Communicators. In: MAYLATH Bruce a ST. AMANT Kirk (eds.). Translation and Localization. A Guide for Technical and Professional Communicators. 1st Edition. New York: Routledge, 2019. ISBN 9780429453670, s. 183–219. https://www.routledge.com/Translation-and-Localization-A-Guide-for-Professional-and-Technical-Communicators/Maylath-StAmant/p/book/9781138319943. Publikace byla vyhlášena mezinárodní asociací Association for Business Communication jako vynikající publikace v oblasti hospodářské komunikace (Distinguished Book on Business Communication) za rok 2020 – https://www.businesscommunication.org/page/distinguished-pub-winners)
 • SVOBODA, Tomáš. Institutional translation in national contexts. Quality assurance in governmental institutions across Europe. In: POIRIER Éric a Daniel Gallego HERNÁNDEZ, eds. Business and Institutional Translation: New insights and reflections. Québec: Cambridge Scholars Publishing, 2018, ISBN 978-1-5275-0760-9, s. 15–32.
 • SVOBODA T., Ł. BIEL a K. ŁOBODA. Quality aspects in institutional translation: Introduction. In: SVOBODA Tomáš, Krzysztof ŁOBODA a Łucja BIEL. Quality aspects in institutional translation. Berlin: Language science press, 2017, ISBN 978-80-7374-125-9, s. 1–14. Dostupné z: http://langsci-press.org/catalog/book/181
 • SVOBODA, Tomáš. Translation manuals and style guides as quality assurance indicators: The case of the European Commission’s Directorate-General for Translation. In: SVOBODA Tomáš, Krzysztof ŁOBODA a Łucja BIEL. Quality aspects in institutional translation. Berlin: Language science press, 2017, ISBN 978-80-7374-125-9. s, 75–108.
 • SVOBODA, Tomáš. Quality in Institutional Translation in the Czech Republic: Strategies, Limitations, and Potential. In: ZEHNALOVÁ Jitka, O. MOLNÁR a M. KUBÁNEK, eds. Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-5107-7, s. 53-72.
 • SVOBODA, Tomáš. Hodnocení kvality strojového překladu – s případovou studií k překladu ve směru DE-CS při využití veřejně dostupných překladačů. In: ZEHNALOVÁ, Jitka, ed. Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4792-6, s. 245–272.
 • SVOBODA, Tomáš. Metodologické implikace pro zkoumání barokního období v dějinách překladu. In: JANEČKOVÁ Marie, ALEXOVÁ Jarmila, POSPÍŠILOVÁ Věra. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010, ISBN 978-80-7420-008-3, s. 186–201.
 • SVOBODA, Tomáš. Holocaust v Rakousku a jeho širší souvislosti [Holocaust in Austria and its Broader Context]. In: POJAR Miloš, ed. Stín šoa nad Evropou. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2001, ISBN 80-85608-48-0, s. 31-45.

Příspěvky do recenzovaných sborníků

 • SVOBODA Tomáš. The state of the (trade and) art in translation: PEMT automation, MT, and the future. In: European Union, European Parliament, Translation services in the digital world. A sneak peek into the (near) future [online]. Luxembourg: DGT EP, 2018, s. 106-119. (příspěvek v konferenčním sborníku)
 • SVOBODA Tomáš. Budoucnost jazykových profesí: Překlady textů v době „rozšířené reality“ In: Cizí jazyky pro život. Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2014, s. 36-38. (příspěvek v konferenčním sborníku)
 • SVOBODA Tomáš. Man and Machine: Translation in the Era of Augmented Reality. In: BAUR, Wolfram et al. Man vs. Machine?: Proceedings of the XXth FIT World Congress. Berlin: BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH, 2014, ISBN 978-3-938430-63-7, s. 93-99. (příspěvek v konferenčním sborníku)
 • SVOBODA Tomáš. Ubi sunt homines? Poznámky k řízení kvality překladů u Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise. In: ĎURICOVÁ Alena. Od textu k překladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. ISBN 978-80-7374-047-4. s. 143–151.
 • SVOBODA Tomáš. Barokologické bádání v dějinách českého překladu mezi lety 1945 a 2003. In: HRALA Milan, ed. Český překlad 1945–2003: sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004, ISBN 80-7308-083-4, s. 163-172. (příspěvek v konferenčním sborníku)
 • SVOBODA Tomáš. Procesualita literárního překladu. In: POŘÍZKA Petr a Vladimír POLÁCH, eds. Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, ISBN 80-244-0838-4, s. 312-315.

Výukové materiály

 • SVOBODA Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe: odborný překlad mezi němčinou a češtinou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 206 s. ISBN 978-80-7308-407-3.

Články

 • SVOBODA, Tomáš. Fernando Prieto Ramos (ed.) (2020). Institutional Translation and Interpreting: Assessing Practices and Managing for Quality. New York: Routledge. In: Journal of Specialised Translation. 2023, č. 40, s. 357–353. ISSN 1740-357X. Dostupné z: https://jostrans.org/issue40/rev_prieto.pdf (recenze)
 • SVOBODA, Tomáš. Technology is indispensable. This is true both for non-literary and for literary translators increasingly. CLINA Revista Interdisciplinaria De Traducción Interpretación Y Comunicación Intercultural. 2022, č. 7(1), s. 25–31. eISSN: 2444-1961. Dostupné z: https://doi.org/10.14201/clina2021712531
 • SVOBODA, Tomáš. The Czech translation tradition – a little-known tie to FIT. Translatio. Paříž: Fédération Internationale des Traducteurs. 2022, č. 4, s. 3–4. ISSN 1027-8087.
 • SVOBODA, Tomáš a SCHWARZ, Šimon. Pražský kongres sítě European Master‘s in Translation. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů. 2022, roč. 33, č. 146, s. 23–24. ISSN 1240-4159.
 • SVOBODA, Tomáš. Recenze: VESELÁ, Gabriela. Česko-německá literární křižovatka: kapitoly k dějinám literatury a překladu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. In: E*forum pro (germano)bohemistiku [online], Praha: Institut pro studium literatury (IPSL). 2022, bez paginace. ISSN 2533-6908. Dostupné z: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1993&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php. (recenze)
 • SVOBODA, Tomáš. Recenze: KONVIČKA, Martin; RAŠNEROVÁ, Pavla a ZBORNÍKOVÁ, Michaela: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí. Slovo a slovesnost [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 2021, roč. 82, č. 2, s. 164–169. ISSN 2571-0885. Dostupné z: https://asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost/article/uuid:b7f66ac6-3a16-474e-862c-5b8e0a9b4969. (recenze)
 • SVOBODA, Tomáš. Ansprache zum Anlass der Eröffnung der Tagung Suche nach des Pudels Kern [Projev při příležitosti zahájení konference Hledáme jádro pudla]. In: Acta Universitatis Carolinae Philologica [online], č. 3. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2020, s. 101–103. ISSN 0567-8269. Dostupné též z: https://doi.org/10.14712/24646830.2020.43
 • SVOBODA, Tomáš. Výsledky soutěže JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020, roč. 31, č. 137, s. 29–31. ISSN 1240-4159.
 • ROTHWELL Andrew a SVOBODA Tomáš. Tracking Translator Training in Tools and Technologies: Findings of the EMT Survey 2017. Journal of Specialised Translation 2019, roč. 32, ISSN 1740-357X, s. 26–60. https://jostrans.org/issue32/art_rothwell.pdf
 • SVOBODA, Tomáš. Překlad jako rozhodovací proces: rozpracování konceptu J. Levého a aplikace tohoto přístupu na institucionální překlad [Translation as a decision process: elaborating the concept of J. Levý and applying it to institutional translation]. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 4. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2019, s. 11-33. ISSN 0567-8269. https://doi.org/10.14712/24646830.2020.2
 • SVOBODA Tomáš. Hermeneutické čtení děl Jiřího Levého. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Translatologica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2018, 2, ISSN 0567-8269, s. 21-41.
 • SVOBODA Tomáš. No linguistic borders ahead? Looking beyond the knocked-down language barrier. TranscUlturAl: A Journal of Translation and Cultural Studies. 2017, 9, 2, ISSN 1920-0323, s. 86-108.
 • SVOBODA Tomáš. Translations as a Means of Revitalising Minority Languages: Translation Support under the European Charter for Regional or Minority Languages. mTm, A Translation Journal. Diavlos Publications, 2017, roč. 8, ISSN 1791-8421, s. 288-308.
 • KRÁLOVÁ Jana a SVOBODA Tomáš. Jiří Levý en el contexto de la investigación de la época y en la actualidad. Mutatis Mutandis. 2016, 9, 2, ISSN 2011-799X, s. 205-223.
 • SVOBODA Tomáš. Central European Translation Market Survey [online report]. 2016 [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: http://www.jtpunion.org/O-profesi/Odborne/Pruzkum-prekladatelskeho-trhu-ve-stredni-Evrope-Ce
 • SVOBODA Tomáš. Průzkum překladatelského trhu ve střední Evropě – souhrnná zpráva [online]. 2016 [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: http://www.jtpunion.org/O-profesi/Odborne/Pruzkum-prekladatelskeho-trhu-ve-stredni-Evrope-Ce
 • SVOBODA, Tomáš. Rizika v oblasti poskytování překladatelských. ÚNMZ Čejkovice, 2014. (odborný článek)
 • SVOBODA Tomáš. Norma v oblasti překladů: přidaná hodnota a šance pro trh. Perspektivy kvality. Praha: Česká společnost pro jakost, 2013, 2, 1, ISSN 1804-3704, s. 14-17.
 • SVOBODA Tomáš. Translation manuals and Drafting Style Guides at the European Commission. Le Bulletin du CRATIL Centre de recherche de l’ISIT. 2013, 5, 10, nestránkováno.
 • ROTHWELL, Andrew and Tomáš SVOBODA. OPTIMALE Work Package 5.1. New Tools and Technologies: Synthesis Report, 2012.
 • SVOBODA, Tomáš. Návrh systémového řešení počítačové podpory při tvorbě podkladů normativních dokumentů (rozborový projekt). ÚNMZ, 2012.
 • SVOBODA Tomáš. Anketa – průzkum překladatelského trhu. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2011, 99, ISSN 2336-8888, s. 15-17.
 • SVOBODA Tomáš. Anketa – průzkum překladatelského trhu [online]. 2010 [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-75-version1-AnketaVyzkumTrhu.pdf.
 • SVOBODA Tomáš. Ir habt beide wol gefochten, aneb srovnání překladů díla Der Ackermann aus Böhmen. In: RÁDY Andrej, ed. 15 x o překladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999, ISBN 80-86261-03-4, s. 49-57.

Recenze

 • SVOBODA, Tomáš. Recenze: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí. In: Slovo a slovesnost [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2021, roč. 82, č. 2, s. 164–169. Dostupné z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4484
 • SVOBODA, Tomáš. Píše Tomáš Svoboda – recenze na knihu Veselá, Gabriela. Česko-německá literární křižovatka: kapitoly k dějinám literatury a překladu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020. In: E*forum pro (germano)bohemistiku [online], Praha: Institut pro studium literatury (IPSL), Dostupné z: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1993&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php
 • SVOBODA Tomáš. Umění překladu anglicky: splacený dluh a nový úkol. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2012, 103, s. 4. ISSN 2336-8888. (recenze)

Zprávy

 • SVOBODA Tomáš. Kulatý stůl FIT Europe a JTP na téma překladových technologií. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014, roč. 2015, 112, s. 5. ISSN 1240-4159. (zpráva o konferenci)
 • SVOBODA Tomáš. Man vs. Machine? The Future of Translators, Interpreters and Terminologists. Federation International of Translators, 2014. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014, roč. 2015, 114, s. 4. ISSN 1240-4159.
 • SVOBODA Tomáš. Příběh velkých profesí. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014, roč. 2015, 113, s. 7. ISSN 1240-4159. (zpráva o konferenci)
 • SVOBODA Tomáš. Translatologická konference v Rennes. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, roč. 2014, 109, s. 10. ISSN 1240-4159. (zpráva o konferenci)
 • SVOBODA Tomáš. Překlady pro EU. Zpráva o panelové diskusi k pohledu na veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti překladu pro evropské instituce. Soudní tlumočník. Praha: Komora soudních tlumočníků, 2011, roč. 2010, 2, s. 32-34.

Popularizační články

 • SVOBODA, Tomáš. The Czech translation tradition – a little-known tie to FIT. Translatio. Paříž: Fédération Internationale des Traducteurs, 2022, č. 4, s. 3–4. ISSN 1027-8087.
 • SVOBODA, Tomáš, Šimon Schwarz. Pražský kongres sítě European Master´s in Translation. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022, roč. 33, č. 146, s. 23–24. ISSN 1240-4159.
 • SVOBODA, Tomáš. Technology is indispensable. This is true both for non-literary and for literary translators increasingly. In: CLINA Revista Interdisciplinaria De Traducción Interpretación Y Comunicación Intercultural, č. 7(1). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2022, s. 25–31. eISSN: 2444-1961. Dostupné z: https://doi.org/10.14201/clina2021712531
 • SVOBODA, Tomáš. Výsledky soutěže JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020, roč. 31, č. 137, s. 29–31. ISSN 1240-4159.
 • SVOBODA Tomáš. Publikace Kapitoly z překladatelské praxe. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2012, 104, s. 11. ISSN 2336-8888. (recenze)
 • SVOBODA, Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe. Soudní tlumočník. Praha: Komora soudních tlumočníků, 2012, roč. 2011, 2, s. 47. (recenze)
 • SVOBODA, Tomáš. O překládání bible. S profesorem ThDr. Zdeňkem Sázavou rozmlouval Tomáš Svoboda. ToP (tlumočení–překlad). Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1994, 24, s. 2. ISSN 2336-8888. (rozhovor)

Výuka / Teaching

 • Kulturní dějiny I, Kulturní dějiny II, Počítačem podporovaný překlad, Nástroje CAT, strojový překlad a lokalizace, CAT Tools, Machine Translation and Post-editing MT Output, Computer Assisted Translation, Překlad odborných textů I (DE-CS), Překlad odborných textů III (DE-CS), Překlad pro mezinárodní instituce (DE-CS), Teorie překladu II – německý jazyk, Translatologická analýza (DE-CS), Dějiny překladu, Profesní návyky v překladatelské praxi, Diplomový seminář, Bachelorarbeit, Překladatelská praxe/praktika
 • History and Culture I, History and Culture II, CAT Tools, CAT Tools, Machine Translation and Localization, Machine Translation and Post-editing MT Output, Computer Assisted Translation, Technical Translation I (DE-CS), Technical Translation III (DE-CS), Translation for International Institutions (DE-CS), Translation Theory II – German, Translation Quality Assessment (DE-CS)Translation History, Business Skills and Career Guidance in the Translation Profession, Master´s Thesis Tutorial, Bachelor Thesis, Translation Practice /Traineeship

Veřejná přednášková činnost, účast na konferencích / Public appearances, talks and lectures, conferences

Od r. 2001 účast na více než 75 konferencích/přednáškách v ČR a v zahraničí (Belgie, Francie, Irsko, Kanada, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Švýcarsko, Velká Británie – zpravidla včetně vystoupení), opakovaně pobyty na Lipské univerzitě (SRN); vystoupení v České televizi a v Českém rozhlase / Some 75+ conference and public talks in the Czech Republic and abroad (Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Latvia, Luxembourg, Poland, Slovakia, Switzerland; including FIT World congress in Berlin, conferences organised by the European Parliament and European Commission); appearances in Czech Television and Czech Radio; several stays at Leipzig University (Germany)

 

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.