doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, Ph.D., MSc.

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 107

E-mail: zuzana.jettmarova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 535

Konzultační hodiny: najdete zde

 

ENGLISH BELOW

Kvalifikace

 • 2010 – Ph.D. (translatologie), FF UK, Praha
 • 1990 – MSc. (Applied Linguistics), Univ. Edinburgh
 • 1988 – Učitelství všeob. vzděl. předmětů, FF UK, Praha
 • 1986 – Základy vysokoškolské pedagogiky, ÚRVŠ MŠMT, Praha (osvědčení)
 • 1979 – PhDr. (slavistika), FF UK, Praha
 • 1976 – Dipl. překl. a tlum., FF UK, Praha

Zaměstnání

 • 1991–2006 – ředitelka KPT/ÚTRL FF UK
 • 1986–1993 – vedoucí Audiovizuálního a jazykového centra FF UK
 • 1981–dosud – odborná asistentka KPT/ÚTRL FF UK v Praze
 • 1976–1981 – překladatelka a tlumočnice (svob. povol.)

Působení v zahraničí

 • 1975 – Institut Morise Thorese, Moskva: jednosemestrální studijní stáž
 • 1983 – Univerzita Swansea (Wales): 3týdenní kurs pro učitele angličtiny organizovaný Britskou radou
 • 1989–1990 – Univerzita Edinburgh: studium M.Sc.
 • 1992 – EC EU Brusel: tříměsíční studijní pobyt v tlumočnickém servisu SCIC Evropské komise, v rámci projektu Tempus 1468.
 • 1997 – Humboldtova univerzita (Berlín): zvané přednášky
 • 1997 – Univerzita v Helsinkách: zvaná přednáška
 • 1998 – Univerzita v Grazu: zvaná přednáška
 • 1998 – Univerzita v Saarbrueckenu: zvaná přednáška
 • 2004 – Univerzita Wroclaw: zvaná přednáška (05/04/04)
 • Účast na mezinárodních konferencích

Výuka

 • Kontrastivní lingvistika II – gramatika (PTA)
 • Úvod do translatologie
 • Základy teorie překladu
 • Teorie překladu
 • Metody výzkumné práce
 • Didaktika překladu a tlumočení

Členství v organizacích a radách

 • Klub moderních filologů, od r. 1991
 • European Society for Translation Studies (EST), od r. 1993
 • Jazykovědné sdružení, od r. 1994
 • Czech Society for English and American Studies, a Europen Society for the Studies of English (ESSE), od r. 1994
 • FIT Committee for Translator & Interpreter Training and Qualifications, 1993–1999
 • Asociace učitelů angličtiny, od r. 1995
 • Vědecký výbor projektu Erasmus TNP in Languages (č. 25917), 1997–2000
 • Česká rada pro překlad a tlumočení, místopředsedkyně od r. 1997
 • New York Academy of Sciences, 1997–2001
 • European Language Council, zástupce UK, 1998–2000
 • European Society of Translation Studies (EST), členka výkonné rady, 1995–2001; místopředsedkyně 1998–2001
 • Euromasters Group / nyní Consortium (původně projekt 28835-IC-2-97), zástupce UK, 1998–2001
 • Leuven Research Centre for Translation, Communication and Cultures, Catholic University of Leuven, Visiting professor, 1998
 • CIUTI, členka výkonného výboru, 1999–2000; členka Accreditation Task Force, 2001–2003, členka Research Database Task Force, 2001
 • Rada Koordinačního centra translatologických studií při ÚTRL FF UK, od r. 2004

Bibliografie

Odborné články a statě (výběr)

 • JETTMAROVÁ Zuzana. Editor´s introduction to the English edition. In: LEVÝ Jiří. The Art of Translation(Umění překladu. Praha,1983).Translated by Patrick CORNESS, Edited with a critical foreword by Zuzana JETTMAROVÁ.  vyd. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins, 2011. ISBN 978 90 272 2445 3 (Hb), ISBN 978 90 272 8411 2 (Eb), s. xv-xxvi.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. Předmluva ke čtvrtému vydání. In: LEVY, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7, s. 5-12.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. Revisiting Czech Structuralism. In: GRBIC Nadja et al. (Hrsg.). Translationskultur revisited. Festschrift für Erich Prunč. 1. vyd. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2010. ISSN 1433-2752, ISBN 978-3-86057-669-4, s. 61-74.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. V čem stagnuje česká translatologie: dva pohledy na českou teorii překladu a její východiska. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Ročenka Kruhu moderních filologů. 2010, 23. ISSN 0577-3768, ISBN 978-80-7394-256-4, s. 74-89.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an International Readership. In: KRÁLOVÁ Jana (ed.). Posibilidades y limites de la communicación intercultural. Iberoamericana Pragensia, 2011, 27, Praha: Karolinum. ISSN 1210-6690. ISBN 978-80-246-1929-3, s. 51-60.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. Translativity: Networking the Domestic and the Foreign. Translatologica Pragensia. 2012, 8. ISSN 0567-8269, s. 75-88.
 • JETTMAROVÁ Zuzana, ALTHOFF Gustavo, SARTIN Gustavo. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an International Readership/Traduzindo The Art of Translation de Jiří Levý para um Público Internacional. Scientia Traductionis: (Re)descobrindo Jiří Levý. 2012, 7:11, eISSN 1980-4237, www.periodicos.ufsc.br/index.php/scientia, s. 132-152.
 • JETTMAROVÁ Zuzana Úloha kontextu v překladu reklamy do češtiny: dynamika výchozí překladatelské normy. In: GROMOVÁ Edita a HRDLIČKA Milan (eds). Antologie teorie odborného překladu. Ostrava: Repronis. 3. vyd. 2010. ISBN 978-80-7368-801-1, s. 101-120.
 • JETTMAROVÁ, Zuzana. O spolupráci překladatele s redaktorem. ToP (tlumočení – překlad). 2012, roč. 23, č. 104, s. 17-17. ISSN 1210-4159.
 • KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana. Historia de la Traducción: fuente de inspiración. In: RABADÁN Rosa et al. (ed.). Lengua, traducción, recepción. En honor de Julio César Santoyo/ Language, translation, reception. To honor Julio César Santoyo. 1. vyd. 2012. ISBN 978-84-9773-529-2, s. 373-393.
 • JETMAROVÁ Zuzana. Ideologie cizosti v teorii překladu. In GROMOVÁ Edita a KUSÁ Mária (eds). Preklad a kultúra 4. Nitra/Batislava: UKF Nitra a SAV Bratislava. 1. vyd. 2012. ISBN 978-80-558-0143-8, s. 34-44.
 • JETTMAROVÁ, Zuzana. Translating Jiří Levý’s Art of Translation for International Readershp/ Traduzindo The Art of Translation de Jiří Levý para un Público Internacional. Scientia Traductionis. 2012, roč. 7, č. 11, s. 132-152. ISSN 1980-4237.
 • JETTMAROVÁ, Zuzana. How many functionalism there are? 12th Prague International Conference on Translation and Interpreting: Czech, Polish and Slovak Structuralist Traditions in the  Translation Studies Paradigm Today. Prague (26-27. 10. 2013). Translatologica Pragensia 9.  V tisku.

Redakce

 • Levý, Jiří. The Art of Translation. Translated by Patrick Corness, edited with a critical foreword by Zuzana Jettmarová. Amsterdam, 2011. de la communicación intercultural. FF UK Praha

 

Associate Professor Zuzana Jettmarová

Degree awards

 • 2018 – Associate Professor (Charles University, Prague)
 • 2010 – Ph.D. in Translation Studies (Charles University, Prague)
 • 1990 – MSc. in Applied Linguistics (Univ. of Edinburgh)
 • 1979 – PhDr. in Slavic Studies (Charles University, Prague)
 • 1976 – Diploma in Translation and Interpreting (Charles University, Prague)

Career

 • 1991–2006: Director (Institute of Translation Studies, Charles University)
 • 1986–1993: Director (AV and Language Center, Faculty of Arts)
 • 1981–: Teacher and researcher (Charles University)
 • 1976–1981: Translator and Interpreter

Teaching

 • Contrastive linguistics
 • Theory of translation
 • Research methods
 • BA, MA and PhD theses supervision

Research

Organisation

Participated in a number of inter/national projects; served as EST Vice-President (1998-2001), organised the first EST Congress (Prague 1995), three Prague international conferences (1992, 1995, 2003) and hosted the first MuTRa conference (2002). She is member of international editorial and advisory boards, and EST honorary member.

Publications (2008–2017, selected)

 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2008. Czech and Slovak translation theories: the lesser known tradition. In: KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana (eds). Tradition versus Modernity. From the classic period of the Prague School to Translation Studies in the beginning of the 21st century. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Togga. ISBN 978-80-7308-221-5, s. 15-46.
 • KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana. 2008. Introduction. In: KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana (eds). Tradition versus Modernity. From the classic period of the Prague School to Translation Studies in the beginning of the 21st century. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Togga. ISBN 978-80-7308-221-5, s. 9-14.
 • KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana (eds). 2008. Tradition versus Modernity. From the classic period of the Prague School to Translation Studies in the beginning of the 21st century. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Togga, ISBN 978-80-7308-221-5. 196 p.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2009. Dispozice k provádění překladatelských zakázek podle normy: rámec profesní přípravy. In: HONOVÁ Zuzana (red.). Translatologica Ostraviensia IV. 1. vyd. Ostrava: FF Univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-682-6, s. 20-28.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2010. Úloha kontextu v překladu reklamy do češtiny: dynamika výchozí překladatelské normy. In: GROMOVÁ Edita a HRDLIČKA Milan (eds). Antologie teorie odborného překladu. Ostrava: Repronis. 3. vyd. ISBN 978-80-7368-801-1, s. 101-120.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2010. Revisiting Czech Structuralism. In: GRBIC Nadja et al. (Hrsg.). Translationskultur revisited. Festschrift für Erich Prunč. 1. vyd. Tübingen: Stauffenburg Verlag. ISSN 1433-2752, ISBN 978-3-86057-669-4, s. 61-74.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2010. V čem stagnuje česká translatologie: dva pohledy na českou teorii překladu a její východiska. Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Ročenka Kruhu moderních filologů, 23. ISSN 0577-3768, ISBN 978-80-7394-256-4, s. 74-89.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2011. Editor´s introduction to the English edition. In: LEVÝ Jiří. The Art of Translation (Umění překladu, Praha, 1983). Translated by Patrick CORNESS, Edited with a critical foreword by Zuzana JETTMAROVÁ. 1. vyd. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins. ISBN 978 90 272 2445 3 (Hb), ISBN 978 90 272 8411 2 (Eb), s. xv-xxvi.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2011. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an International Readership. In: KRÁLOVÁ Jana (ed.). Posibilidades y limites de la communicación intercultural. Iberoamericana Pragensia, Supplementum. 27, Praha: Karolinum. ISSN 1210-6690. ISBN 978-80-246-1929-3, s. 51-60.
 • LEVÝ Jiří. 2011. The Art of Translation. Translated by Patrick Corness, Edited with a critical foreword by Zuzana Jettmarová). 1st ed. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins. ISBN 978 90 272 2445 3 (Hb), ISBN 978 90 272 8411 2 (Eb). 322 p.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2012. Translativity: Networking the Domestic and the Foreign. AUC Philologica 2, Translatologica Pragensia 8. ISSN 0567-8269, s. 75-88.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2012. Předmluva ke čtvrtému vydání. In: LEVY, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof. ISBN 978-80-87561-15-7, s. 5-12.
 • JETTMAROVÁ Zuzana, ALTHOFF Gustavo, SARTIN Gustavo. 2012. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an International Readership/Traduzindo The Art of Translation de Jiří Levý para um Público Internacional. Scientia Traductionis: (Re)descobrindo Jiří Levý, 7:11, eISSN 1980-4237, www.periodicos.ufsc.br/index.php/scientia, s. 132-152.
 • JETTMAROVÁ, Zuzana. 2012. O spolupráci překladatele s redaktorem. ToP (tlumočení – překlad). roč. 23, č. 104. ISSN 1210-4159, s. 17-17.
 • KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana. 2012. Historia de la Traducción: fuente de inspiración. In: RABADÁN Rosa et al. (ed.). Lengua, traducción, recepción. En honor de Julio César Santoyo/ Language, translation, reception. To honor Julio César Santoyo. 1. vyd. ISBN 978-84-9773-529-2, s. 373-393.
 • JETMAROVÁ Zuzana. 2012. Ideologie cizosti v teorii překladu. In GROMOVÁ Edita a KUSÁ Mária (eds). Preklad a kultúra 4. Nitra/Bratislava: UKF Nitra a SAV Bratislava. 1. vyd. ISBN 978-80-558-0143-8, s. 34-44.
 • JETTMAROVÁ, Zuzana. 2012. Translating Jiří Levý’s Art of Translation for an International Readershp/ Traduzindo The Art of Translation de Jiří Levý para un Público Internacional. Scientia Traductionis. roč. 7, č. 11, s. 132-152. ISSN 1980-4237.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2014. Opožděná setkání funkcionalizmů? In: BILOVESKY Vladimír (ed.). Preklad a tlmočenie 11: Má translatológia dnes ešte co ponúknuť?, vol. 1. Banská Bystrica: FF UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 22-30.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2015. How many functionalism are there in Translation Studies? 12th Prague International Conference on Translation and Interpreting: Czech, Polish and Slovak Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today. Prague (26-27. 10. 2013). AUC Philologica 3, Translatologica Pragensia 9, s. 73-82.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2015. 20th Century Czech & Slovak Theories and Western Turns. In: Andrea Cecchrelli, Lorenzo Costantino, Cristiano Diddi (eds). Translationn Theories in the Slavic Countries. Europa Orientalis, Uni. di Salerno e Bologna. ISBN 978-88-97174-05-9, s. 83-98.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2017. Czech Translation theory and the Western mainstream. In: Going East, L. Schippel und C. Zwichenberger (Hrsg) Transkulturalitaet – Translation, Transfer, Band 28, Berlin: Frank und Timme, ISSN 2196-2405, ISBN 978-3-7329-0335-1, s. 99-126.
 • JETTMAROVÁ Zuzana. 2017. Mozaiky překladu/Translation Mosaics: K devadesátému výročí narození Jiřího Levého. Studia Philologica Pragensia. Praha: Karolinum. ISBN 8024633280, 9788024633282. 2017. 212 s.
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, Ph.D., MSc.