Na FF UK se uskuteční seminář o možnostech využívání umělé inteligence ve vědecké činnosti

Přednášku „Umělá inteligence: čtyři výzvy pro humanitní a sociální vědy“ povede dr. Josef Šlerka z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK 12. května od 14:30 do 16:00 v místnosti P018.

Umělá inteligence proměňuje metody zkoumání a to, jakým způsobem lidé chápou, co to znamená něco vědět a kdo je to člověk. Zároveň se sama stává předmětem vědeckého výzkumu. „Je možné, že humanitní a společenské vědy mohou o umělé inteligenci počítačovým vědcům říct mnohem víc, než o ní počítačoví vědci dnes vědí,“ nastiňuje obsah semináře dr. Šlerka.

Seminář otevřený pro studenty a pedagogy uvede, co umělá inteligence v dnešní době znamená pro společenské a humanitní vědy, jakým způsobem s ní akademičtí pracovníci a studenti mohou pracovat a jaké výhody z této spolupráce plynou.

Úvod > Nástěnka > Na FF UK se uskuteční seminář o možnostech využívání umělé inteligence ve vědecké činnosti