Komparatistická středa (Stanislav Rubáš)

Zveme vás na další přednášku z cyklu Komparatistické středy. Vystoupí Stanislav Rubáš (Ústav translatologie FF UK) s přednáškou „Óda na radost“ v českých překladech a literárněhistorické interpretaci; ve středu 31. května 2023 v 17:30. Šporkův palác, Hybernská 3, místnost č. 18.
Schillerova „Óda na radost“ inspirovala řadu skladatelů zvučných jmen včetně Schuberta, Beethovena a Čajkovského. Proč? Ve světě rozeštvaném národnostními, náboženskými, rasovými a mnoha dalšími předsudky a sváry nepřestává připomínat naději a sílu, kterou radost lidem dává. Radost „vábí květy z klíčků“ a „otáčí sférami v prostorech“ lidským okem nedohledných a především sbratřuje všechny lidi bez rozdílu. Odkud Schiller čerpal svůj optimismus? Příběh, ze kterého „Óda“ vyrůstá, je kusem jeho neobyčejného soukromého života i dějin Evropy.
Úvod > Nástěnka > Komparatistická středa (Stanislav Rubáš)