Virtuální návštěvy Generálního ředitelství pro překlady (DGT) Evropské komise

Cílem návštěvy je seznámit účastníky – vyučující i studující relevantních jazykových oborů – se strukturou a fungováním DGT, přiblížit práci překladatelů a jejich pracovní postupy, způsoby využití moderních nástrojů CAT a představit také možnosti stáží nebo trvalejší spolupráce včetně podmínek náboru na stálá pracovní místa.

Návštěva probíhá formou půldenních videokonferencí, které se budou konat v pátek 17. března 2023 a v pátek 24. listopadu 2023, vždy od 9:00 do 13:00.

Na návštěvu jsou vedle univerzit a vysokých škol v ČR zváni také zástupci univerzit ze všech států Evropské unie.

Hlavním pracovním jazykem návštěvy bude angličtina, ale součástí programu budou i dílčí setkání v jazycích jednotlivých překladatelských oddělení včetně češtiny. V českém jazyce budou mít účastníci možnost diskutovat s překladateli a stážisty z českého jazykového odboru.

Registrace k účasti v březnovém termínu je možná již nyní na adrese https://commission.europa.eu/events/spring-virtual-visit-dg-translation-2023-03-17_cs. Lhůta k registraci končí 3. března 2023.

 

Úvod > Nástěnka > Virtuální návštěvy Generálního ředitelství pro překlady (DGT) Evropské komise