Publikační příležitost – AUC Philologica 2/2023 Translatologica Pragensia

Termín odevzdání původních prací je stanoven na 31. března 2023, termín recenzí a zpráv na 30. dubna 2023. elektronicky na adresu: jana.kralova@ff.cuni.cz.

Pokyny pro autory naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > Publikační příležitost – AUC Philologica 2/2023 Translatologica Pragensia