Pozvánka na cyklus přednášek doc. Pavla Švedy, PhD (FF UK v Bratislavě)

Srdečně zveme všechny studenty i další zájemce na cyklus přednášek hostujícího akademika, docenta Pavla Švedy, PhD., z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, odborníka na teorii tlumočení, zkušeného didaktika a špičkového konferenčního tlumočníka. V rámci svého pobytu na Ústavu translatologie přednese tři přednášky:

1) Pondělí 28. listopadu 2022 (14.10–15:40 – v rámci kurzu Základy teorie tlumočení), Hybernská 3, učebna 206, 2. patro: 

Tlmočenie na Slovensku – teória a prax v minulosti a dnes

Prednáška stručne predstaví východiská myslenia o tlmočení na Slovensku, od Popoviča a Keníža až po dnešných autorov. Okrem toho v skratke ukáže, ako vyzerá súčasný trh s tlmočením na Slovensku a v čom ho zmenila pandémia a vývoj tlmočenia na diaľku.

 

2) Pondělí 28. listopadu 2022 (15.50–16:35 v rámci kurzu Teorie tlumočení a metody výzkumu v tlumočení), Hybernská 3, učebna 206, 2. patro: 

Kompetenčný profil tlmočníka v kontexte globálnych trendov a lokálnych požiadaviek

Ako vnímame jazyk? Je to fixná alebo neustále sa meniaca štruktúra? Rozmýšľanie o jazyku úzko súvisí s tým, ako vnímame poslanie tlmočníkov a vyplýva z toho aj pohľad na kompetencie a schopnosti, ktoré by tlmočník mal ovládať aby splnil svoju úlohu. Prednáška predstaví myslenie o jazyku a pokúsi sa z toho odvodiť aj kompetencie, ktoré by tlmočníci v dnešnej dobe mali ovládať.

 

3) Pondělí 28. listopadu 2022 (16.40–17:20 v rámci kurzu Teorie tlumočení a metody výzkumu v tlumočení), Hybernská 3, učebna 206, 2. patro: 

Tlmočenie na diaľku

Do akej miery bolo tlmočenie na diaľku len deviáciou a dočasnou odbočkou od normálu? Bude tlmočenie na diaľku už natrvalo súčaťsou profesie? Výskum z roku 2021 predstavuje do akej miery sa tlmočenie na diaľku na Slovensku presadilo a do akej miery sú tlmočníci pripravení a ochotní tlmočiť na diaľku. Okrem toho načrtne niektoré kľúčové aspekty, riziká a výhody tlmočenia na diaľku.

Pozvánka v pdf je dostupná zde.

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na cyklus přednášek doc. Pavla Švedy, PhD (FF UK v Bratislavě)