Výstava k 55. výročí úmrtí Jiřího Levého

Vernisáž výstavy o nejvýznamnějším českém teoretikovi překladu Jiřímu Levému (1926–1967) se uskuteční 4. listopadu v 11:00 ve vestibulu Šporkova paláce v Hybernské 3. Kromě stěžejních pramenů získaných z celkem pěti archivů po celé České republice budou na výstavě k vidění fotografie z Levého osobního i profesního života.

Levého kultovní dílo, Umění překladu, dodnes patří nejen do knihovny každého studenta oboru překladatelství, ale nabízí rovněž cenný zdroj informací všem, kteří se o překlad rozhodnou rozšířit své profesní či zájmové portfolio.

Výstava prozradí, jak Umění překladu vznikalo, do kterých jazyků bylo přeloženo a co se z rukopisů nikdy nedostalo do tisku. Nabídne také unikátní pohled na Levého archivní pozůstalost, která obsahuje nejen rukopisy k jeho klíčovým translatologickým studiím a publikacím, ale ukazuje Levého hned v několika dimenzích – jako nadšeného studenta, inspirativního vědce, zapáleného pedagoga a v neposlední řadě také činorodého organizátora osvětových akcí k překladatelské praxi.

Výstava a vernisáž proběhnou za podpory Státního fondu kultury České republiky a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Pozvánka.

Úvod > Nástěnka > Výstava k 55. výročí úmrtí Jiřího Levého