Jeronýmovy dny 4. a 5. listopadu 2022

Festival přednášek a besed o překladu, tlumočení a příbuzných oborech pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ), Komorou soudních tlumočníků a soudních překladatelů ČR (KST ČR), Obcí překladatelů (OP), Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL FF UK) a Evropskou komisí v pátek 4. a v sobotu 5. listopadu 2022.
Program najdete zde.
Úvod > Nástěnka > Jeronýmovy dny 4. a 5. listopadu 2022