Překlad a mnohojazyčnost v měnící se Evropě

Tato konference, věnující se problematice mnohojazyčnosti a vývoje překladatelské profese a ke vzdělávání překladatelů, proběhne v pátek 21. října v rámci dvoudenního kongresu Evropské sítě vzdělávacích programů EMT (European Master’s in Translation).

Očekává se účast více než 100 účastníků, zástupců institutů sdružených v síti EMT, a to z většiny členských států EU a též z několika zemí mimo EU, které mají v síti tzv. přidružené členství (Spojené království, Švýcarsko, Libanon). Konference proběhne v návaznosti na předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Akce získala záštitu ministra pro evropské záležitosti doc. Mikuláše Beka a bude zařazena do kalendáře akcí pořádaných v souvislosti s předsednictvím.

Všichni jste srdečně zvání.

Program konference naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > Překlad a mnohojazyčnost v měnící se Evropě