Dějiny interpunkce a dějiny kultury

Kdy a kde: 5. 5. 2022 –  čtvrtek v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, od 17.30 hod.

Kdo promluví: prof. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr. a Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.

Interpunkce je prostředek, díky němuž můžeme vytvářet přehlednější texty, a který tak slouží především účelům komunikačním. Zároveň ale interpunkční znaménka segmentují jazykové jednotky. V evropské jazykové kultuře byly velké snahy určovat takové jednotky a kontexty, které jsou pro používání interpunkce relevantní. Tím se vytvořil patřičný teoretický základ a také odpovídající pravidla pro užívání interpunkčních znamének. V našem příspěvku chceme představit vybrané historické přístupy k interpunkci a ukázat jejich souvislost s kulturně historickými epochami (např. barokem, osvícenstvím nebo romantismem). Zvláštní pozornost přitom věnujeme šíření „rebelské“ pomlčky (především v anglickém, německém a českém jazykovém prostředí).

Úvod > Nástěnka > Dějiny interpunkce a dějiny kultury