Přednáška Corpus-based translation studies: normalisation (and other constraints) in translated language use

Prof. Dr. Gert De Sutter (Universiteit Gent) promluví ve čtvrtek 21. 4. od 9.10 (do 10:50) v místnosti č. 319 (nám. Jana Palacha 2) o korpusové lingvistice a trendech výzkumu, překladatelské normě a jazyce překladu. Přednáška proběhne v angličtině.

Úvod > Nástěnka > Přednáška Corpus-based translation studies: normalisation (and other constraints) in translated language use