Informace k výuce od 13. 12. 2021

Krizový štáb FF UK rozhodl, že od 13. 12. 2021 do konce semestru 7. 1. 2022 bude výuka pokračovat v prezenčním režimu (pokud se okolnosti nezmění natolik, že by bylo potřeba toto rozhodnutí přehodnotit).

Krizový štáb FF UK si je vědom, že nebude možné, aby výuka probíhala prezenčně ve všech případech. Ponechává se tedy v kompetenci garantů studijních programů a vedoucích základních součástí, aby rozhodli o případných výjimkách. Distanční výuka může pokračovat tam, kde bude především z personálních, organizačních či jiných důvodů vhodnější zvolit tuto formu.

Studenty prosím, aby kontrolovali své e-mailové schránky. Vyučující vás budou do pátku 10. 12. 2021 informovat, jakou formou bude výuka v jednotlivých předmětech od pondělí 13. 10. 2021 pokračovat.

I nadále důrazně doporučujeme nošení respirátorů nejen ve společných prostorách, ale i při výuce.

Děkuji vám za trpělivost a pochopení s aktuálními opatřeními!

Úvod > Nástěnka > Informace k výuce od 13. 12. 2021