Fond mobility (studenti i akademici)

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na příspěvky z Fondu mobility, termín podávání žádostí končí v pátek 15. 10. 2021 (12:00). Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/moznosti-financovani-studia-v-zahranici/fond-mobility/ Informace týkající se příspěvků na pobyty zahraničních akademiků na FF UK jsou zde: https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/mezinarodni-spoluprace/prijeti-zahranicniho-vedecko-pedagogickeho-pracovnika-2/fond-mobility/

Úvod > Nástěnka > Fond mobility (studenti i akademici)