Translation, Interpreting and Culture 2

Srdečně zveme na mezinárodní odbornou konferenci (online). Studenti Ústavu translatologie FF UK se mohou zaregistrovat zdarma. Je to jedinečná příležitost, jak si poslechnout zajímavé řečníky a témata, zapojit se do kulatých stolů a diskusí. Hlavními zahraničními řečníky jsou známé osobnosti: Lawrence Venuti, Susan Bassnett, Nadja Grbič a Jan Pederson. Více informací najdete na webových stránkách konference.

Translation, Interpreting and Culture 2: 

Rehumanising Translation and Interpreting Studies

Banská Bystrica, Slovakia
22–24 September 2021

https://www.tic-conference.eu/en/

https://www.tic-conference.eu/sk/

Úvod > Nástěnka > Translation, Interpreting and Culture 2