Kurz TermiKnowledge

Šíříme informaci o kurzu terminologie, který bude probíhat v zimním semestru. Jde o jedinečnou příležitost pro studenty, kteří mají zájem o terminologii, protože na výuce se budou podílet odborníci ze 4 různých univerzit. V rámci kurzu je naplánovaná realizace velmi zajímavého společného projektu, takže budete moct vyzkoušet i praktickou terminologickou práci.

Kurz má název TermiKnowledge, probíhá ve spolupráci s univerzitami ve Varšavě, v Heidelbergu a v Miláně v rámci evropského projektu 4EU+. Výukovým jazykem je angličtina v teoretické části, angličtina nebo čeština v praktické části (podle přihlášených studentů). Požadavky jsou: aktivní účast na výuce a spolupráce na závěrečném projektu. V případě českých studentů půjde o vytvoření seznamu termínů, které se týkají Covidu-19, na základě korpusu odborných lékařských textů (v češtině). Přikládám leták s dalšími informacemi.

Za kurz se bude udělovat 6 ECTS kreditů, bude probíhat od poloviny října do konce ledna. Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude součástí kurzu minimálně jeden společný krátkodobý výjezd do Varšavy nebo do Heidelbergu.

V kurzu jsou v současnosti volná 4 místa, která jsou doporučena studentům spíše z vyšších ročníků nebo z magisterského studia.

V případě zájmu kontaktujte prosím Dominiku Kováříkovou (kovarikova@korpus.cz).

 

Přiložený leták

Úvod > Nástěnka > Kurz TermiKnowledge