Nabídka stáže v Českém centru ve Vídni od září/října 2021

Během stáže studenti překládají a tlumočí mezi češtinou a němčinou, dále mají na starosti administrativní záležitosti. Lze vyjet díky stipendiu Erasmus+. Pro více info kontaktujte dr. Mračkovou Vavroušovou.

Úvod > Nástěnka > Nabídka stáže v Českém centru ve Vídni od září/října 2021