Přednáška v rámci Pražského lingvistického kroužku

PLK svolává své členy a zve hosty, tedy každého, kdo se zajímá, na další internetové zasedání jarního běhu 2021. Z Toleda se připojí španělský člen PLK, profesor Universidad Nacional de Educación a Distancia v Madridu, a anglicky poreferuje o své knize Etiquetado y formas de tratamiento. The tagging system as a tool to analyse forms of address: an application to Spanish varieties
Xavier Frías-Conde (UNED, Madrid).

Tato akce se uskuteční v pondělí 29. března 2021 v 18:00 při distančním zasedání, jehož internetové parametry najdete na www.cercledeprague.org.

Úvod > Nástěnka > Přednáška v rámci Pražského lingvistického kroužku