Dvojnásobný úspěch našich diplomantek

Gallica –Sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v České republice vyhlásilo v pátek 19. března 2021 v rámci Dnů Frankofonie výsledky soutěže o nejlepší frankofonní magisterskou diplomovou práci obhájenou na českých univerzitách za léta 2019–2020. Třetí cenu získala Mgr. Zuzana Šafrová (Jean-Claude Izzo – „marseilleský polar“ v českých překladech – pod vedením PhDr. Jovanky Šotolové, PhD.) a druhou cenu si odnesla Mgr. Marie Šindelářová (Dítě jako tlumočník na francouzsko-českém a italsko-českém empirickém materiálu – pod vedením Prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc.). Oběma výherkyním blahopřejeme.

Úvod > Nástěnka > Dvojnásobný úspěch našich diplomantek