Profesor Daniel GILE přednáší pro magisterské studenty ÚTRL! I online výuka může být jedinečná a přínosná.

V pondělí 1. března 2021 bude v rámci kurzu Metody výzkumné práce v tlumočení: 15.00–16:30 (1.ročník nMg. obor Tlumočnictví) online anglicky našim studentům přednášet všem známý a mezinárodně uznávaný prof. Daniel GILE z Paříže na téma:
„Research into interpreting: is it worth one’s time?“
Přednáška je přednostně určena studentům uvedeného kurzu, ale lze umožnit připojení i několika málo dalším zájemcům z řad studentů, doktorandů či vyučujících. O link k připojení nutno předem požádat prof. Čeňkovou e-mailem.
V pondělí 15. března 2021 pak bude mít profesor Gile ještě druhou, navazující přednášku:
„Choosing a topic and a method for an MA thesis: some advice“.
Úvod > Nástěnka > Profesor Daniel GILE přednáší pro magisterské studenty ÚTRL! I online výuka může být jedinečná a přínosná.