Překladatelská praxe

Integrační centrum Praha o.p.s. (www.icpraha.com), nezisková organizace, která od roku 2012 působí na poli integrace cizinců, nabízí pro studenty translatologie možnost překladatelské praxe. 
Specifikace: překlady do ruštiny a angličtiny, případně korektury
Druh: sociokulturní orientace cizinců v Praze (každodenní život, fungování veřejných institucí, náležitostí k vyřízení různých dokumentů apod.), interní dokumenty organizace (např. smlouvy o dobrovolnictví).
Možnost zpětné vazby od kmenových překladatelů organizace.
Kontakt: Miroslava Danyljuková, m.danylyuk@icpraha.com,  +420 777 026 460.
S případným dotazy k praxi se prosím obraťte na dr. Anežku Charvátovou
Úvod > Nástěnka > Překladatelská praxe