Náhradní formát pro splnění části Odborné tlumočnické praxe v akademickém roce 2020/21: studentské nahrávky do DAVIDa

V současné epidemické situaci Covid 19 jsme si zcela vědomi, že je mnohem obtížnější splnit v Odbornou tlumočnickou praxi v plném rozsahu (15 dní) čistě tlumočnickými akcemi. Kontaktovali jsme proto i neziskové organizace, zda by měli pro naše studenty uplatnění a čekáme na jejich odpověď. V mezičase nabízíme další náhradní formát – pro splnění maximálně 3 dnů praxe – vytvoření vlastních nahrávek pro naši databázi DAVID (www.david.ff.cuni.cz). Student nahraje (formát MP3) 4 nahrávky na konsekutivní (cca 4–6 minut) či simultánní tlumočení (cca 10-12 minut) z toho dvě nahrávky v češtině /mateřštině a dvě nahrávky ve svém aktivním cizím jazyce. Tyto čtyři nahrávky budou započítány jako JEDEN den praxe.
Stejně jako u I-Coach student k nahrávkám přiloží název nahrávky, klíčová slova, uvede stupeň náročnosti, téma, druh tlumočení. Student vše zašle elektronicky garantce nMgr. studijního oboru Tlumočnictví, prof. Čeňkové (ivana.cenkova@ff.cuni.cz), která po kontrole nahrávky a vložení do DAVIDa s pomocí své pomvědky bude informovat PhDr. Alžbětu Malkovskou, jež je za odbornou tlumočnickou praxi zodpovědná, že student splnil příslušný počet dní. Doufáme, že takto studentům alespoň částečně ulehčíme plnění odborné tlumočnické praxe. O dalších náhradních možnostech budeme včas informovat.
I
Úvod > Nástěnka > Náhradní formát pro splnění části Odborné tlumočnické praxe v akademickém roce 2020/21: studentské nahrávky do DAVIDa