FF UK

ÚTRLDoktorandiStáže & Stipendia

Stáže a stipendia

Nabídky na zahraniční stáže se pravidelně objevují na webové stránce zahraničního oddělení FF UK , odboru pro zahraniční styky UK , Grantové agentury UK , Akademické informační agentury , European Society for Translation Studies a jednotlivých nadací.

S univerzitou v Tarragoně máme uzavřenou smlouvu, díky níž se naši studenti mohou účastnit tamního mezinárodního doktorského programu. Kromě výuky on-line je možné jezdit na týdenní intenzivní semináře, zajišťované renomovanými odborníky.

Pro doktorandy translatologie je určena rovněž Letní škola CETRA. Studenti se na ni mohou přihlásit přímo na stránkách pořadatele, kterým je Katolická univerzita v Lovani.

Náklady spojené s účastí na konferencích nebo seminářích je možné hradit ze stipendijního fondu, z fondu mobility, z výzkumného záměru nebo z grantu, v němž je doktorand zapojen.