FF UK

ÚTRLUchazečiPředpoklady ke studiu

Znalost jazyka

Jedním z předpokladů ke studiu překladu i tlumočení je vysoký stupeň jazykových a kulturních znalostí, a to jak včeštině, tak v příslušném cizím jazyce.

U češtiny se předpokládá, že je mateřským jazykem nebo jazykem běžného používání a že uchazeč v našem jazykovém prostředí žije. U cizího jazyka je výhodou, strávíte-li alespoň několik měsíců v příslušné cizí zemi. Není to však podmínka. Naše zkušenosti z přijímacích řízení naopak potvrzují, že ti, kdo v cizí zemi nikdy nežili, prokazují nezřídka lepší vstupní znalosti než uchazeč, který vystudoval střední školu například v USA.

K jazyku ještě dvě poznámky. V našem televizním věku mají uchazeči o studium překladu a tlumočení stále méně načteno, pokud jde o krásnou literaturu, a stále horší češtinu. Obojí spolu pochopitelně souvisí. Překladatel i tlumočník jsou jazykovými profesionály a měli by mít „cit“ pro kulturu řeči i pro jemná rozlišení významů a stylů. Tento cit lze na vysoké škole rozvíjet, nikoli získat.

A konečně, jazyková kompetence neznamená pouze schopnost produkce psaného nebo mluveného sdělení. Komunikace předpokládá rovněž schopnost sdělení analyzovat a pochopit.

Povolání překladatele a tlumočníka ovšem vyžaduje daleko víc než jen znalost dvou jazyků.


Komunikační dovednosti

Někdo „umí mluvit“, „je dobrý řečník“, „zajímavý vypravěč“. V tomto ohledu existují velké individuální rozdíly. Stačí si vzpomenout, proč jsou nám někteří televizní moderátoři sympatičtější než jiní. Komunikujeme celým tělem - především mimikou a gesty - a to, co sdělujeme, bychom měli po všech stránkách sdělovat jasně a zajímavě, případně i přesvědčivě.

Nestačí ovšem mít pouze širokou slovní zásobu. Musíme umět vidět věci z různých stran, mít představivost.

Budoucí tlumočník se jako řečník neobejde ani bez dobrého hlasového fondu. A vedle síly, dynamiky a barvy hlasu bude potřebovat i fyzickou sílu a výdrž.

Tlumočník musí mít navíc i dobrou paměť a psychickou odolnost, musí být schopen rychlé adaptace na situaci a řečníka.


Intelekt a zvídavost

Překladatel i tlumočník musí být schopen se poučit o oboru, z něhož právě překládá, ať jde o politiku, architekturu, automobily nebo třeba kamzíky. Takové poučení ovšem nespočívá jen v mechanickém vstřebání příslušné terminologie. Je třeba především pochopit – alespoň v základní míře - problematiku toho kterého oboru.


Talent pro umělecký překlad

Tento předpoklad lze sice při přijímacím řízení náznakově zjistit, avšak není podmínkou pro přijetí ke studiu.