FF UK

ÚTRLO ústavuKoncepce rozvoje & Inovace studijního programu

Inovace a rozvoj studijního programu

Ústav translatologie v letech 2010-2012 realizoval projekt zaměřený na inovaci a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví. Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita z Evropského sociálního fondu za finanční spoluúčasti Hlavního města Prahy.


Realizované cíle projektu:


1. Inovace studijních plánů


V roce 2011 schválilo MŠMT ČR nově navržené studijní plány 20 studijních oborů v rámci studijního programu překladatelství a tlumočnictví:

Dvouoborové bakalářské obory

 • Angličtina pro mezikulturní komunikaci

 • Francouzština pro mezikulturní komunikaci

 • Němčina pro mezikulturní komunikaci

 • Ruština pro mezikulturní komunikaci

 • Španělština pro mezikulturní komunikaci

Jednooborové bakalářské obory

 • Mezikulturní komunikace: angličtina – čeština jako cizí jazyk

 • Mezikulturní komunikace: francouzština – čeština jako cizí jazyk

 • Mezikulturní komunikace: němčina – čeština jako cizí jazyk

 • Mezikulturní komunikace: ruština – čeština jako cizí jazyk

 • Mezikulturní komunikace: španělština – čeština jako cizí jazyk

Dvouoborové magisterské obory

 • Překladatelství: čeština – angličtina

 • Překladatelství: čeština – francouzština

 • Překladatelství: čeština – němčina

 • Překladatelství: čeština – ruština

 • Překladatelství: čestina – španělština

 • Tlumočnictví: čeština – angličtina

 • Tlumočnictví: čeština – francouzština

 • Tlumočnictví: čeština – němčina

 • Tlumočnictví: čeština – ruština

 • Tlumočnictví: čeština – španělština


Studijní plány všech inovovaných oborů jsou ke stažení na http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html

Informace o přijímacím řízení jsou ke stažení na http://www.ff.cuni.cz/FF-93.html


Inovace studijních plánů byla vedena především snahou nabídnout studentům adekvátní skladbu takových předmětů, jež by v profesní i akademické rovině odrážely současnou překladatelskou a tlumočnickou praxi a zahrnovaly i dosud málo rozvinuté aspekty profesní přípravy. Studium je nově koncipováno tak, aby vyváženěji než dosud obsahovalo jak složku akademickou, tak složku praktickou.


V bakalářském stupni se nová koncepce studia zaměřuje zejména na (1) překladatelskou přípravu vycházející z praxe (např. vytvoření překladu obsahově a graficky přizpůsobeného požadavkům zadavatele), (2) práci s informačními zdroji, (3) osvojení profesních návyků a etiky (uzavírání smluv, platební podmínky, jednání s klientem ap.) a (4) práci s nástroji pro počítačem podporovaný překlad.


V magisterském stupni nová koncepce studia počítá především (1) s možností profesně výrazně diferencovaného zaměření studentů podle určitých linií překladatelské a tlumočnické práce (např. překlad pro mezinárodní instituce, umělecký překlad, dabing a titulkování, konferenční tlumočení pro institucionální trh, komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami) a (2) se zavedením nových předmětů umožňujících osvojit si konkrétní znalosti a dovednosti v různých oblastech překladu a tlumočení (např. kurzy současné literatury příslušného cizího jazyka, kurzy zaměřené na konferenční tlumočení pro EU či kurzy zaměřené na základy ekonomie a práva).


2. Tvorba nových učebnic


V rámci projektu vzniklo a bylo vydáno těchto pět učebnic, které vytvořili vyučující Ústavu translatologie FF UK a jež jsou v současné době předávány studentům v příslušných kurzech:

1. Stylistická analýza českých a francouzských textů. Autorky: Aude Brunel a Jovanka Šotolová (soubor ke stažení)

2. Vybrané problémy španělské stylistiky (na pozadí češtiny). Autorka: Jana Králová (soubor ke stažení)

3. Čeština pro překladatele (základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení). Autorky: Jana Hoffmannová a Milena Houžvičková (soubor ke stažení)

4. Odborný překlad v právní praxi (na rusko-českém materiálu). Autorka: Marie Csiriková (soubor ke stažení)

5. Odborný překlad mezi němčinou a češtinou (kapitoly z překladatelské praxe). Autor: Tomáš Svoboda (soubor ke stažení)

3. Tvorba zázemí pro výuku a výzkum

K začátku akademického roku 2010/2011 byla překladatelská laboratoř ve Šporkově paláci vybavena novými počítači a softwarovými nástroji pro výuku počítačem podporovaného překladu.Evropský sociální fond / Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Všechny uvedené aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze" financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaného Hlavním městem Prahou pod reg. číslem CZ.2.17/3.1.00/32137.