FF UK

ÚTRLO ústavuSekretariát & Webmaster

Tajemník pro studium: Mgr. Lukáš Klimeš

E-mail: lukas.klimes@ff.cuni.cz


Tajemník pro vědu: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

E-mail: vanda.obdrzalkova@ff.cuni.cz


Otevírací doba sekretariátu v červnu a září

Pondělí

10:00–12:00

13:00–15:00

Úterý

10:00–12:00

13:00–15:00

Středa

zavřeno

Čtvrtek

10:00–12:00

13:00–15:00

Pátek

zavřeno


Během července bude sekretariát zavřený. Tištěné kopie bakalářských a magisterských diplomových prací mohou studenti odevzdat na vrátnici Šporkova paláce (Hybernská 3, Praha 1). Zápis známek do studijního infosystému a další administrativu lze vyřizovat i během letních měsíců prostřednictvím e-mailu tajemníka pro studium ÚTRL.


V týdnu od 20. srpna je sekretariát otevřen v pondělí od 10:00 do 14:00 a úterý od 13:00 do 15:00.


Tel: +221 619 512