FF UK

ÚTRLO ústavuVedení

Vedení ústavu

Ředitel: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Zástupkyně: Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Tajemník pro vědu: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

Tajemník pro studium: Mgr. Lukáš Klimeš


Vedoucí oborových seminářů

Seminář teorie a didaktiky překladu: Prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Seminář teorie a didaktiky tlumočení: Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Seminář dějin překladu: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.