FF UK

ÚTRLDoktorandiProgram seminářů

Program doktorandských seminářů ZS 2019/2020


Termín: úterý 16.45 – 18.15, učebna 201/ Hyb


15. 10.:  Organizační záležitosti.  Obecné otázky přípravy publikací (Dr. Šotolová)


5. 11.:  Anglický abstrakt – příprava, stylizace (M. Baugh, En)


26. 11.: Prezentace Su Ke (En): The history of Czech literature in Chinese translation


17. 12.:  Prezentace Přibylová (En) TBA