FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Alžběta Malkovská

PhDr. Alžběta Malkovská

 • E-mail: alzbeta.malkovska@gmail.com

 • Konzultace: po předchozí domluvě


Kvalifikace / Education

 • 2002 – 2008 Překladatelství - tlumočnictví španělština, specializace tlumočení, ukončeno státní závěrečnou zkouškou (ÚTRL FF UK)

 • 2003 – 2009 Překladatelství – tlumočnictví francouzština, specializace tlumočení, ukončeno státní závěrečnou zkouškou (ÚTRL FF UK)

 • 2012 – Rigorózní zkouška a získání titulu PhDr (ÚTRL FF UK)


Pedagogická činnost

 • Od února 2019 odborná asistentka na Ústavu Translatologie FF UK

 • Únor 2018 – leden 2019: externí vyučující na Ústavu Translatologie FF UK

 • Od 2014 pravidelné přednášky pro návštěvníky Jeronýmových dnů a Mladého Jeronýma (Etika a etiketa z pohledu začínajícího tlumočníka, Marketing na sociálních sítích, Jak začít v profesi), přednáška Marketing pro tlumočníky na ÚTRL, účast na besedách


Tlumočnická činnost

 • 2008 – dosud: kontinuální tlumočnická praxe

 • Simultánní a konsekutivní tlumočení pro český i zahraniční trh, pracovní jazyky: francouzština, španělština

 • Reference:

  - Tlumočení na nejvyšší úrovni: Ministerstvo zahraničních věcí, Senát, Poslanecká sněmovna, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut, Zastoupení Valonsko-Brusel, Kanadské velvyslanectví, Lucemburské velvyslanectví, Hejtman pardubického kraje, Kancelář primátora města Plzně, Asociace samostatných odborů

  - Simultánní tlumočení:

  * Francouzský institut v Praze – pravidelné tlumočení přednášek o historii, literatuře, architektuře, filmu atd.

  * Univerzita Hradec Králové – tlumočení na mezinárodní konferenci o Františku Kupkovi

  * Univerzita Karlova – tlumočení na mezinárodní konferenci o Adrieně Šimotové

  * Pravidelné podnikové rady a výroční sympózia: BigMat, Arcelor Mittal, Kannaway, Lear, Faurecie, Sephora, Roca

  * Zasedání Mezinárodní notářské unie

  * Mezinárodní konference UNESCO

  * Konference na téma Age management

  * Řada konferencí v oblasti sociálních služeb a pomoci (př. Asociace rané péče ČR)

  * Školení: IPSOS, Metropolitní univerzita Praha

  * Simultánní tlumočení pro rozhlasové stanice

  - Konsekutivní tlumočení:

  - Kulturní akce: Národní divadlo, Divadelní ústav, DAMU, Ústav pro studium totalitních režimů, Galerie Rudolfinum, památní Terezín, Společnost Franze Kafky, Galerie Petra Brandla, Muzeum Kampa, Památník Lidice, Designblock, Vila Pellé, Designblok, Artcam

  - Neziskové organizace: Česká katolická charita, Člověk v tísni, Partners Czech, Hnutí duha

  - Soukromé firmy – bilaterální jednání, prezentace atd.: Haute coiffure française, Sothys, Sephora,, Karbox, Československá exportní, VÚKV, ACRI, Sudop, Peugeot, Meritools, Kohimex… atd.

  - Tlumočení v rámci filmových festivalů


Překladatelská praxe

 • Od roku 2008 kontinuální překladatelská praxe (Překlady zejména z oblasti kosmetiky, kultury, automobilového průmyslu, kolejových vozidel, překlady z oblasti hotelnictví a gastronomie, pro PR a eventové agentury)

 • Filmové titulky: otitulkováno na 50 francouzsky a španělsky mluvených filmů

 • Knižní překlady:

  - Marie-France Muller: Jak překonat strach z vystupování na veřejnosti (Pierot)

  - Christel Petitcollin: Jak správně komunikovat se svým dítětem (Pierot)

  - série kuchařských knih pro nakladatelství REBO

  - Élisabeth Livolsi: Podlahy (REBO)

  - Claude Mahieu: Úpravy půdních prostor (REBO) Isabelle Thomas a Frédérique Veysset: Šik jako Francouz a Šik jako Francouzka (Euromedia)

  - Josef Hrubeš: Václav Brožík – francouzská část


Členství v profesních organizacích

 • JTP, ASKOT


Vědecká a publikační činnost

 • Rigorózní práce na téma Strategie tlumočníka při simultánním tlumočení do mateřštiny a do aktivního cizího jazyka – teoreticko-empirická studie, obhájená 27.11.2012, práce vychází z úspěšně obhájené diplomové práce na téma KISS: strategie při simultánním tlumočení do mateřštiny a aktivního cizího jazyka, za kterou autorka získala cenu ASKOT za nejlepší obhájenou diplomovou tlumočnickou práci a druhou cenu udělovanou asociací Gallica

 • Článek „Zkušenosti mladé tlumočnice“ publikovaný ve španělském odborném časopise La linterna del traductor v roce 2014 http://www.lalinternadeltraductor.org/n10/cabina-interpretacion.html


Ocenění

 • 2010 Cena Asociace konferenčních tlumočníků v ČR (ASKOT) za nejlepší diplomovou práci

 • 2011 2. cena Prix Gallica udělovaná za nejlepší magisterské diplomové práce obhájené v letech 2009 – 2010 na romanistických pracovištích v České republice