FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíMgr. Lukáš Klimeš

Mgr. Lukáš Klimeš

 • E-mail:

 • Konzultace: po předchozí domluvěKvalifikace / Education

 • 2014–2016: Mgr., FF UK, obor Překladatelství: ruština a čeština – Český jazyk a literatura / M. A. in Translation Studies (Czech – Russian) and Czech Studies, Charles Unviversity, Prague

 • 2016 – dosud: doktorské studium, FF UK, obor Translatologie / Ph.D. candidate in Translation Studies, Charles University, Prague


Zaměstnání / Employment

 • 2018 – dosud: Ústav translatologie FF UK / Institute of Translation Studies, Charles University, Prague


Působení v zahraničí / Professional activities and visits abroad

 • 2017 (září): lektor workshopů pro ruské studenty na Moskevské státní lingvistické univerzitě a Ruské státní humanitní univerzitě o možnostech studijních výjezdů na FF UK

 • 2016 (září): badatelský pobyt na Moskevské státní lingvistické univerzitě (Ruská federace)


Výuka / Teaching

 • Čeština pro překladatele I

 • Čeština pro překladatele II

Granty a projekty / Grants and projects

 • účast na grantu Reflexe a kritika literárního překladu jako součást ruské kulturní identity, podpořeného v rámci rozvojových programů FF UK (FF VG 2015 140)

 • spoluřešitel grantu Analytický výzkum vybraných afrických frankofonních románů, zaměřený na otázku identity – od počátků (1935) až do dnešní doby, financovaného Grantovou agenturou České republiky (č. p. 579916)


Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

 • 2017 – dosud: Kruh moderních filologů, z. s.


Články v odborných časopisech a sbornících / Articles in scientific journals & conference proceedings

 • KLIMEŠ, L. (2018). Básník a překladatel Jiří Kovtun. In Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, Translatologica Pragensia X (v tisku)

 • KLIMEŠ, L. (2018). K otázce autorství českého překladu Pasternakova Doktora Živaga. In Eva Kalivodová & Petr Eliáš (eds.). Jan Zábrana: básník – překladatel – čtenář. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 102–119.

 • KLIMEŠ L. (2018). O překladatelské metodě Jana Zábrany. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, s. 21–32. ISBN 978-80-558-1290-8.

 • KLIMEŠ L. (2016). České překlady Borise Pasternaka. In Plav: měsíčník pro světovou literaturu, vol. 12, no. 7–8, s. 84–88. ISSN 1802-4734.


Překlady a editorství překladů (výběr) / Selected translations and translation editing

 • KOČERGIN, E. (2018). Pokřtěni křížem. Praha: Plus. ISBN 978-80-259-0976-8.

 • RUČIJ, A. (2017). Narkoholik. In Plav: měsíčník pro světovou literaturu, vol. 13, no. 1, s. 24–29.

 • TOKAREVOVÁ, V. (2016). Zlom. Opava: Akropolis. ISBN 978-80-7470-122-1.