FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostKonferenceJan Zábrana – fotogalerie z konference

Fotografie

Zleva Marie Zábranová (nakladatelská redaktorka, vdova po Janu Zábranovi), Jan Šulc (editor Zábranových deníků) a Eva Kalivodová (hlavní organizátorka konference)
Vpředu zprava Jan Zelenka (redaktor Zábranových překladů), za ním zleva překladatelky Kateřina Vinšová a Anežka Charvátová, překladatel Viktor Janiš a bohemista Jan Vaněk, jr.
Za řečnickým pultem Stanislav Rubáš (ředitel Ústavu translatologie), v publiku zleva Jan Zelenka (redaktor Zábranových překladů), Eva Kalivodová (hlavní organizátorka konference), Miriam Friedová (děkanka FF UK v Praze), ve druhé řadě překladatelé Kateřina Vinšová, Anežka Charvátová a Viktor Janiš
V druhé řadě uprostřed Jiří Josek (překladatel a nakladatelský redaktor) a nalevo od něj Jarmila Emmerová (překladatelka a vysokoškolská pedagožka)
V druhé řadě zprava Eva Masnerová (překladatelka a nakladatelská redaktorka), třetí zprava Jarmila Emmerová (překladatelka a vysokoškolská pedagožka), v třetí řadě zprava Olga Hostovská (překladatelka a nakladatelská redaktorka)
Vpředu zkraje Eva Masnerová (překladatelka a nakladatelská redaktorka), třetí zprava Jarmila Emmerová (překladatelka a vysokoškolská pedagožka), Jiří Josek (překladatel a nakladatelský redaktor), v druhé řadě zprava Olga Hostovská (překladatelka a nakladatelská redaktorka)
Miriam Friedová, děkanka FF UK v Praze
Zleva Marie Zábranová (nakladatelská redaktorka, vdova po Janu Zábranovi), Jan Šulc (editor Zábranových deníků), Miriam Friedová (děkanka FF UK v Praze)
V první řadě zprava Libuše Heczková (bohemistika a vysokoškolská pedagožka), Annalisa Cosentino (italská bohemistka a překladatelka), v druhé řadě zprava Ondřej Zezulák (student učitelství), Františka Zezuláková Schormová (studentka anglistiky a amerikanistiky), u dveří Petr Eliáš (organizátor konference)
Jan Šulc, editor Zábranových deníků
V druhé řadě zleva Miloš Hájek (chirurg), v třetí řadě zleva Sergej Skorvid (ruský bohemista a překladatel), v publiku vysokoškolské pedagožky Danuše Oganesjanová, Jelena Tregubová a Šárka Belisová
V první řadě zleva Eva Vrabcová (studentka bohemistiky), Zuzana Šťastná (překladatelka a vysokoškolská pedagožka), Petr Šrámek (bohemista a editor)
Za řečnickým pultem Jan Šulc (editor Zábranových deníků), vpravo Marie Zábranová (nakladatelská redaktorka, vdova po Janu Zábranovi)
Marie Zábranová, nakladatelská redaktorka (vdova po Janu Zábranovi)
Marie Zábranová, nakladatelská redaktorka (vdova po Janu Zábranovi)
V třetí řadě Stanislav Rubáš (ředitel Ústavu translatologie FF UK v Praze a překladatel), Jarmila Emmerová (překladatelka a vysokoškolská pedagožka), Jiří Josek (překladatel a nakladatelský redaktor), ve čtvrté řadě Olga Hostovská (překladatelka a nakladatelská redaktorka)
Libuše Heczková, bohemistka a vysokoškolská pedagožka
Za řečnickým pultem bohemistka Libuše Heczková, zprava Stanislav Rubáš (ředitel Ústavu translatologie FF UK v Praze a překladatel) a Vanda Obdržálková (překladatelka a vysokoškolská pedagožka)
Zleva bohemistka Libuše Heczková, Vanda Obdržálková (překladatelka a vysokoškolská pedagožka) a Stanislav Rubáš (ředitel Ústavu translatologie FF UK v Praze a překladatel)
Libuše Heczková, bohemistka a vysokoškolská pedagožka
Vanda Obdržálková, překladatelka a vysokoškolská pedagožka
Eva Kondrysová, překladatelka a redaktorka bývalého nakladatelství Odeon
Eva Kondrysová (překladatelka a redaktorka bývalého nakladatelství Odeon) a Stanislav Rubáš (ředitel Ústavu translatologie FF UK v Praze a překladatel)
Zleva překladatel Jiří Josek a nakladatelští redaktoři Jaroslava Dienstbierová a Jan Zelenka
Zleva překladatel Jiří Josek, nakladatelští redaktoři Jaroslava Dienstbierová, Jan Zelenka a Eva Kondrysová a ředitel Ústavu translatologie FF UK v Praze Stanislav Rubáš
Jiří Josek, překladatel a nakladatelský redaktor
Eva Kondrysová, překladatelka a redaktorka bývalého nakladatelství Odeon
Zleva překladatel Jiří Josek, nakladatelští redaktoři Jaroslava Dienstbierová, Jan Zelenka a Eva Kondrysová a ředitel Ústavu translatologie FF UK v Praze Stanislav Rubáš
Jaroslava Dienstbierová, redaktorka bývalého nakladatelství Svět sovětů (později Lidové nakladatelství)
Jaroslava Dienstbierová, redaktorka bývalého nakladatelství Svět sovětů (později Lidové nakladatelství)
Jaroslava Dienstbierová, redaktorka bývalého nakladatelství Svět sovětů (později Lidové nakladatelství)
Jan Zelenka, redaktor bývalého nakladatelství Odeon
Nakladatelští redaktoři Jaroslava Dienstbierová a Jan Zelenka
Eva Masnerová, překladatelka a nakladatelská redaktorka
Nakladatelští redaktoři Jaroslava Dienstbierová a Jan Zelenka
Nakladatelští redaktoři Jaroslava Dienstbierová a Jan Zelenka
Jiří Josek, překladatel a nakladatelský redaktor
Jiří Josek, překladatel a nakladatelský redaktor
Martin Machovec, literární kritik a redaktor
U mikrofonu Jarmila Emmerová, překladatelka a vysokoškolská pedagožka
Bohemista Jan Vaněk, jr.