FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostVýzkum & ProjektyAnalýza potenciálu jazykových technologií při revitalizaci menšinových jazyků se zaměřením na romštinu

Analýza potenciálu jazykových technologií při revitalizaci menšinových jazyků se zaměřením na romštinu

Projekt podpořil Úřad vlády ČR a byl řešen v roce 2015.

Řešitel

  • PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, PhD.

Spoluřešitelé

  • prom.fil. Ruben Pellar

  • Mgr. Lucie Kadeřábková