FF UK

ÚTRLStudentiGlosáře ke KT a ST

Pokyny k vypracování glosářů v tlumočnických předmětech jako součást povinností pro získání atestace


Studijní program: Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení (bakalářské studium)


Tlumočení II


- struktura glosáře může být buď hnízdová (klíčová kolokace + odvozené pojmy, např. banka + ústřední/komerční...), nebo, pokud dané téma neumožňuje hnízdové řazení, tematická (tj. dle jednotlivých okruhů v rámci jednoho tématu, např. hudební nástroje: smyčcové, dechové, bicí...)


- glosář musí obsahovat minimálně 20 hnízd (klíčová kolokace + min. 3 odvozené pojmy), nebo 6 tematických okruhů s minimálně 12 pojmy v každém


- glosář může být CS-cizí jazyk a cizí jazyk-CS


- klíčová kolokace musí být doprovázena stručnou definicí


- téma glosáře nemusí být nutně spojeno s okruhy probíranými v rámci výuky, ideálně by mělo být úzce specializované


- než se pustíte do vypracování glosáře, zajděte si do knihovny a podívejte se na stránky Elektry (http://elektra.ff.cuni.cz/seminarni-prace/ustav-translatologie/glosare), jestli již toto téma nebylo zpracováno ve vámi zvolené jazykové kombinaci


- závěrem glosáře uveďte všechny použité zdroje


- zkoušku z předmětu lze skládat i před odevzdáním glosáře, výsledná známka se do SIS a indexu zapisuje až po splnění této povinnosti. Glosář by měl být odevzdán nejpozději do konce příslušného akademického roku, v němž student skládá zkoušku


- glosář se posílá vyučujícímu v elektronické podobě a pak po schválení vyučujícím do knihovny  + prof. Čeňkové rovněž elektronicky – glosář bude předán na Jednotu tlumočníků a překladatelů (JTP) a Vám bude poskytnut přístup do jejich databáze glosářů.


      


Studijní obor: Tlumočnictví (navazující magisterské studium)


Konsekutivní tlumočení CS-cizí jazyk-CS / Simultánní tlumočení cizí jazyk-CS


- struktura glosáře může být buď hnízdová (klíčová kolokace + odvozené pojmy, např. banka + ústřední/komerční...), nebo, pokud dané téma neumožňuje hnízdové řazení, tematická (tj. dle jednotlivých okruhů v rámci jednoho tématu, např. hudební nástroje: smyčcové, dechové, bicí...)


- glosář musí obsahovat minimálně 30 hnízd (klíčová kolokace + min. 3 odvozené pojmy), nebo 10 tematických okruhů s minimálně 12 pojmy v každém


- glosář může být CS-cizí jazyk a cizí jazyk-CS


- klíčová kolokace musí být doprovázena stručnou definicí


- téma glosáře nemusí být nutně spojeno s okruhy probíranými v rámci výuky, ideálně by mělo být úzce specializované


- než se pustíte do vypracování glosáře, zajděte si do knihovny a podívejte se na stránky Elektry (http://elektra.ff.cuni.cz/seminarni-prace/ustav-translatologie/glosare), jestli již toto téma nebylo zpracováno ve vámi zvolené jazykové kombinaci


- závěrem glosáře uveďte všechny použité zdroje


- zkoušku z předmětu lze skládat i před odevzdáním glosáře, výsledná známka se do SIS a indexu zapisuje až po splnění této povinnosti. Glosář by měl být odevzdán nejpozději do konce příslušného akademického roku, v němž student skládá zkoušku


- pro oba předměty lze vypracovat jeden glosář


- glosář se posílá vyučujícím v elektronické podobě a pak po schválení do knihovny + prof. Čeňkové rovněž elektronicky – glosář bude předán na Jednotu tlumočníků a překladatelů (JTP) a Vám bude poskytnut přístup do jejich databáze glosářů.


Konsekutivní tlumočení / (bilaterální jednání) / Simultánní tlumočení I


- struktura glosáře může být buď hnízdová (klíčová kolokace + odvozené pojmy, např. banka + ústřední/komerční...), nebo, pokud dané téma neumožňuje hnízdové řazení, tematická (tj. dle jednotlivých okruhů v rámci jednoho tématu, např. hudební nástroje: smyčcové, dechové, bicí...)


- glosář musí obsahovat minimálně 40 hnízd (klíčová kolokace + min. 3 odvozené pojmy), nebo 14 tematických okruhů s minimálně 12 pojmy v každém


- glosář může být CS-cizí jazyk a cizí jazyk-CS


- klíčová kolokace musí být doprovázena stručnou definicí


- téma glosáře nemusí být nutně spojeno s okruhy probíranými v rámci výuky, ideálně by mělo být úzce specializované


- než se pustíte do vypracování glosáře, zajděte si do knihovny a podívejte se na stránky Elektry (http://elektra.ff.cuni.cz/seminarni-prace/ustav-translatologie/glosare), jestli již toto téma nebylo zpracováno ve vámi zvolené jazykové kombinaci


- závěrem glosáře uveďte všechny použité zdroje


- zkoušku z předmětu lze skládat i před odevzdáním glosáře, výsledná známka se do SIS a indexu zapisuje až po splnění této povinnosti. Glosář musí být odevzdán nejpozději do konce příslušného akademického roku, v němž student skládá zkoušku


- v případě, že student navštěvuje oba předměty, může vypracovat pouze jeden glosář


- glosář se posílá vyučujícím v elektronické podobě a pak po schválení do knihovny+ prof. Čeňkové rovněž elektronicky – glosář bude předán na Jednotu tlumočníků a překladatelů (JTP) a Vám bude poskytnut přístup do jejich databáze glosářů.