FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostZdroje k institucionálnímu překladu

Internetové zdroje k institucionálnímu překladu (CS/EN/FR/DE/ES/RU)


1) Eurlex

Vícejazyčná databáze právních textů EU

CS

EN

FR

DE

ES

2) IATE

Terminologická databáze EU

IATE

3) Lisabonská smlouva

CS

EN

FR

DE

ES

4) Smlouva o EU

dvojjazyčné zobrazení; konsolidovaná verze

EN-CS

FR-CS

DE-CS

ES-CS

RU

5) Smlouva o fungování EU

dvojjazyčné zobrazení; konsolidovaná verze

EN-CS

FR-CS

DE-CS

ES-CS

RU


6) Kombinovaná nomenklatura

Celní sazebník EU s klasifikací produktů; dvojjazyčné zobrazení

EN-CS

FR-CS

DE-CS

ES-CS


7) Pravidla pro překlad dokumentů EU

CS

8) Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů

CS

EN

FR

DE

ES

9) Pokyny pro externí překladatele do češtiny

CS

10) T. Svoboda: Kapitoly z překladatelské praxe (kapitola 4 - Evropské překlady

CS