FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostProjekt „Překlad pro mezinárodní instituce“

Inovace předmětu Překlad pro mezinárodní instituce v pěti jazykových mutacích (angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština)


Rozvojový projekt Univerzity Karlovy (2014)


Účastníci: Tomáš Duběda, Marie Molchan, Vanda Obdržálková, Danuše Oganesjanová, Tomáš Svoboda, Jaroslav Špirk, Astrid Winter


Výstupy projektu:

 • formalizovaná výměna zkušeností mezi vyučujícími jednotlivých jazykových mutací předmětu

 • nákup odborné literatury do Knihovny Šporkova paláce:

  - Bocquet, C.: La traduction juridique: fondement et méthode

  - Pommer, S.: Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung

  - Carmen Valero-Garcés: Communicating Across Cultures: A Coursebook on Interpreting and Translating in Public Services and Institutions

  - A. Berendová: Introducción al español jurídico

  - J. Munday, ed.: Translation as intervention

 • studijní cesta T. Dubědy na Faculté de traduction et d’interprétation, Université de Genève

 • rešerše k výuce institucionálního překladu na evropských univerzitách

 • vícejazyčná webová stránka s internetovými zdroji k institucionálnímu překladu: ODKAZ