FF UK

ÚTRLErasmusVýběrové řízení – Erasmus+ 2018/2019

Výběrové řízení Erasmus+ 2018/2019

Studijní pobyty

Výběrové řízení na výjezdy na studijní pobyty v akademickém roce 2019/2020 (ZS i LS) bude probíhat v březnu 2019. Bližší informace budou poskytnuty v únoru 2019.

Jak se přihlásit?

Zájemci o výjezd na studijní pobyt se přihlásí do výběrového řízení splněním následujících bodů:

 • založí si přihlášku (maximálně 3 přihlášky) v online aplikaci UK

 • odevzdají výpis studijních povinností (v češtině, vystaví studijní referentka)

 • odevzdají vyplněný dotazník

Dotazník a výpis studijních povinností odevzdají uchazeči na vrátnici do přihrádky katederního koordinátora (dr. Mračková Vavroušová) nebo zašlou v elektronické podobě na email ( )

Bližší informace o administrativním postupu naleznete na stránkách zahraničního oddělení FF UK.

Seznam partnerských univerzit

Belgie

 • Université Saint-Louise (Brusel)

 • HEB Institut Supérieur de Traducteurs & Interprètes (ISTI, Brusel)

 • Universite de Mons

Francie

 • Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction (ISIT, Paris)

 • Université Catholique de l’Oest (Angers)

 • Université de Picardie Jules Verne (Amiens)

Irsko

 • Trinity College Dublin

Island

 • University of Iceland

Německo

 • Hochschule Zittau/Görlitz

 • Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germersheim)

 • Universität Leipzig

Rakousko

 • Universität Wien

Španělsko

 • Universidad de Granada

 • Universidad de Valladolid (Soria)

 • Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

 • Universidad Autónoma de Barcelona

 • Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea (Vitoria-Gasteiz)

 • Universidad de León pouze pro doktorandy

 • Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) pouze pro doktorandy

Slovensko

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Prešovská univerzita v Prešove

Velká Británie

 • University of Sheffield

Studenti mohou rovněž vycestovat přes jinou základní součást FF UK a využít tak smluv jiných kateder či ústavů FF UK.

Praktické stáže

Studenti ÚTRL FF UK mají ve studijním plánu magisterského studia povinnou překladatelskou či tlumočnickou odbornou praxi, tudíž se mohou v rámci programu Erasmus+ ucházet také o praktickou stáž. (Stáž je přednostně určena studentům NMgr. a Ph.D. studia, výjimečně mohou být nominování i studenti Bc. studia).