FF UK

ÚTRLErasmusVýběrové řízení – Erasmus+ 2019/2020

Výběrové řízení Erasmus+ 2019/2020

Studijní pobyty

Výběrové řízení na výjezdy na studijní pobyty v akademickém roce 2019/2020 (ZS i LS) bude probíhat od 4. do 22. března 2019. V září 2019 bude pak vypsáno dodatečné výběrové řízení pro pobyty na LS 2020. Lze vyjet v ZS na jednu partnerskou zahraniční univerzitu a v LS někam jinam na jinou partnerskou univerzitu (v případě volných míst). Další info na „erasmáckém“ webu nebo na FB Erasmus FF UK

Jak se přihlásit?

Zájemci o výjezd na studijní pobyt se přihlásí do výběrového řízení splněním následujících bodů:

Dotazník a výpis studijních povinností odevzdají uchazeči na vrátnici do přihrádky katederního koordinátora (dr. Mračková Vavroušová) nebo zašlou v elektronické podobě na email ( )

Bližší informace o administrativním postupu naleznete na stránkách zahraničního oddělení FF UK.

Seznam partnerských univerzit

Není-li uvedeno jinak, máme vždy na celý akademický rok dvě volná místa pro všechny stupně studia (Bc., NMgr., Ph.D.).


Belgie

 • Université Saint-Louise (Brusel) (B BRUXEL02)

 • Universiteit Antwerpen (B ANTWERP01) pouze pro doktorandy

 • Universite de Mons (B MONS21)


Finsko

 • Turun Yliopisto / University of Turku (SF TURKU01) pouze 1 místo pro magistry a 1 místo pro doktorandy

Francie

 • Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction (ISIT, Paris) (F PARIS379)

 • Université Catholique de l’Oest (Angers) (F ANGERS04)

 • Université de Picardie Jules Verne (Amiens) (F AMIENS01)


Itálie

 • Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova (I PADOVA04)

Irsko

 • Trinity College Dublin (IRLDUBLIN01)

Island

 • Háskóli Íslands / University of Iceland (IS REYKJAV01) pouze 1 místo

Německo

 • Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (D ZITTAU01)

 • Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germersheim) (D MAINZ01)

 • Universität Leipzig (D LEIPZIG01, Subject area 230 - Languages, not further defined, v aplikaci jsou momentálně dvě smlouvy, řešíme)


Slovensko

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SK NITRA01)

 • Prešovská univerzita v Prešove (SK PRESOV01)


Slovinsko

 • Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (SI LJUBLJA01) pouze pro doktorandy

Rakousko

 • Universität Wien (A WIEN01)

Španělsko

 • Universidad de Granada (E GRANADA01) pouze pro bakaláře (v případě zájmu lze domluvit výjimku pro magistry)

 • Universidad de Valladolid (Soria) (E VALLADO01)

 • Universidad Pontificia Comillas (Madrid) (E MADRID02) pouze 1 místo

 • Universidad Autónoma de Barcelona (E BARCELO02) pouze pro bakaláře (v případě zájmu lze domluvit výjimku pro magistry)

 • Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea (Vitoria-Gasteiz) (E BILBAO01)

 • Universidad de León (E LEON01) pouze pro doktorandy

 • Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) (E TARRAGO01) pouze pro doktorandy

Velká Británie

 • University of Sheffield (UK SHEFFIE01) letos výjimečně 2 volná místa

Studenti mohou rovněž vycestovat přes jinou základní součást FF UK a využít tak smluv jiných kateder či ústavů FF UK. Musí se však přihlásit do výběrového řízení na dané základní součásti FFUK, informovat jejich koordinátora, splnit požadavky jejich výběrového řízení a uspět v něm. Nicméně i v tomto případě musí informovat koordinátora ÚRL FF UK, musí být totiž nominování za náš ústav jako studenti vyjíždějící přes jinou základní součást FF UK.

Praktické stáže

Studenti ÚTRL FF UK mají ve studijním plánu magisterského studia povinnou překladatelskou či tlumočnickou odbornou praxi, tudíž se mohou v rámci programu Erasmus+ ucházet také o praktickou stáž. (Stáž je přednostně určena studentům NMgr. a Ph.D. studia, výjimečně mohou být nominování i studenti Bc. studia).