FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Anežka Charvátová

PhDr. Anežka CharvátováStudia / Education


1983–1988: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor moderní filologie, španělština-francouzština / Faculty of Arts, Charles University: Spanish – French

1987–1988: Půlroční stipendium v Havaně / 6-month scholarship in Havana, Cuba

1988: Obhájení diplomové práce o pojetí totálního románu v díle Maria Vargase Llosy, diplomová práce po publikaci její části ve španělštině uznána i jako disertační / MA thesis

1988: Státnice z italštiny na jazykové škole / State examination in Italian

1989: Doktorát na hispanistice FFUK v Praze – titul PhDr. / PhDr. in Hispanic Studies, Faculty of Arts, Charles University

1988–1993: Aspirantka v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později ČAV / Researcher at the Institute of Czech and World Literature, Czechoslovak Academy of Sciences


Zaměstnání, redakční a pedagogická praxe / Employment, editing and teaching practice

2000–2005: Mladá fronta – nakladatelská redaktorka / Publishing house editor, Mladá fronta

2005–2010: Garamond – nakladatelská redaktorka / Publishing house editor, Garamond

2011 – 2013: FRA – nakladatelská redaktorka / Publishing house editor, FRA

Externí redakční činnost pro řadu nakladatelů: Paseka, Argo, Pistorius a Olšanská, BB/Art, Mladá fronta / External editor for Czech publishing houses

od 1996 – externě FFUK v Praze, Ústav románských studií, hispanistika / external lecturer, Faculty of Arts, Charles University, Institute of Romance Languages

od 18. 2. 2013: Ústav translatologie FFUK, hispanistika: výuka literatury, dějin překladu, analýzy literárního textu, nakladatelské praxe, literárního překladu, dějin a kultury hispánských zemí / Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University – Hispanic Studies – courses taught: literature, translation history, analysis of literary texts, editorial practice, literary translation, history and culture of Hispanic countries

Stáže, konference, zahraniční pobyty / Study visits and conferences


Od 2002: účast na knižních veletrzích v Paříži, Frankfurtu, Praze

Duben 2006, Barcelona, Španělsko: Účast na nakladatelském setkání o současné katalánské literatuře, organizoval Instituto Ramón Llull

Květen 2010, Buenos Aires, Argentina: Účast na Bienále Borges-Kafka (přednáška, moderování); účast na „Týdnu nakladatelů“ zaměřeném na současnou argentinskou literaturu

Listopad-prosinec 2011, Guadalajara, Mexiko: Účast na Mezinárodním knižním veletrhu v Guadalajaře, vystoupení v překladatelské debatě

Listopad 2013, Havana, Kuba: Přednáška “Como rugen en checo Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infamte” na mezinárodním překladatelském symposiu „Simposio de Traducción Literaria 2013“

Září 2015: Čtrnáctidenní studijní pobyt v Buenos Aires v rámci grantu „Podoby současné argentinské literatury“

Duben 2017: Účast na Mezinárodním knižním veletrhu FILBO v Bogotě v Kolumbii: překladatelské debaty, přednášky v knihovnách a na univerzitách (Universidad Nacional: „Ciento cincuenta años de soledad. La repercusión de la obra de Gabriel García Márquez en checo”; Universidad Pontificia Javeriana: „El cruce de culturas hispánicas en la obra de Roberto Bolaño y cómo traducirlo al otro idioma”; Instituto Caro y Cuervo: “Lo latinoamericano en checo”)

Duben 2018: Cartagena, Kolumbie: Účast na besedě o vlivu Franze Kafky v díle Gabriela Garcíi Márqueze (spolupořádalo české velvyslanectví a ministerstvo kultury; kromě vlastní účasti na besedě tlumočení spisovateli Petru Stančíkovi)

Bogota, Kolumbie: besedy a přednášky na bogotském knižním veletrhu a bogotských univerzitách, tlumočení českému spisovateli Petru Stančíkovi

Srpen 2018: Xalapa, Mexiko: Pětidenní překladatelský seminář na Universidad Veracruzana (témata: „Traducir a Carlos Fuentes: cambios de estilo desde La muerte de Artemio Cruz pasando por Gringo Viejo hasta Vlad“; „Los detectives salvajes y 2666 de Roberto Bolaño: La pluralidad de idiolectos“; „La literatura nazi en América, Estrella distante, El tercer Reich de Roberto Bolaño: imágenes, metáforas, humor, metaficción“; „Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante: parodia, sátira, juegos de palabras, cubanismos“; „El hablador de Mario Vargas Llosa: la traducción al segundo grado“


Granty / Grants


Vnitřní grant FFUK 2015: Podoby současné argentinské literatury. Projekt č. FF_VG_2015_116. Výsledek publikován v podobě knihy Hrdinové porážky. Podoby současné argentinské literatury. Carla Mizzau, Vít Pokorný, Vít Kazmar, Anežka Charvátová (ed.). Smršť, Praha 2017


Publikační činnost / Publications


Hesla o argentinské a kubánské exilové literatuře pro Slovník spisovatelů Latinské Ameriky: Libri, Praha 1996 / Entries in an ecyclopaedia of Latin American writers


Vybrané studie / Selected articles:

„Akt rozpolcené duše. Unamunův román Mlha“: Svět literatury 8/1994, FFUK, Praha 1994, str. 60–72

„Karneval na troskách“ (blok o kubánské disidentské próze s ukázkami), Revolver Revue, Praha, 1996

„Los escritores cubanos en los Estados Unidos“: Romanistica Pragensia XVII, Karolinum, Praha 2000, str. 83–96

„La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa y la República dominicana“: Iberoamericana Pragensia, Praha 2016, str. 123–129

„Zábranovy překlady N. Parry: výchozí text jako zrcadlo překladatelovy duše?“: Jan Zábrana: Básník, překladatel, čtenář. Ed. Eva Kalivodová, Petr Eliáš. Karolinum 2018, str. 74–83


Články, recenze, rozhovory se spisovateli, překlady ukázek / Articles, reviews, interviews with authors, translations in journals and magazines:

Svět literatury

Litteraria Pragensia, Romanistica Pragensia

Literární noviny

A2, Tvar

Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny

Příspěvky na internetový literární portál www.iliteratura.cz

Doslovy k vlastním překladům nebo k redigovaným knihám (bibliografie viz příloha)

Spolupráce s literární redakcí Českého rozhlasu – ČR 3 Vltava: Kritický klub, rozhovory se spisovateli, komponované pořady o knihách s ukázkami, kulturně literární reportáže (např. z Barcelony a Extremadury)

Spolupráce s veletrhem Svět knihy, s Francouzským institutem a Cervantesovým institutem v Praze, moderování debat s frankofonními a hispanofonními spisovateli (např. Tahar Ben Jelloun, Philippe Claudel, Boualem Samsal, Juan Marsé, Lucía Etchebarria, Enrique Vila-Matas aj.)

Redakce textů, posuzování románů, lektorské posudky zejména pro nakladatelství: Argo, FRA, Paseka, Garamond, Mladá fronta


Překladatelská praxe, ocenění / Translations, translation awards:

1994: Překladatelka na volné noze (vybraná bibliografie viz příloha)

1995 – dosud: Obec překladatelů – členka

2000 – dosud: Obec překladatelů – členka výboru

2004 – dosud: Obec překladatelů – členka poroty Ceny Jiřího Levého, udílené začínajícím překladatelům do 30 let (posuzování překladů z románských jazyků a psaní posudků), od 2013 předsedkyně poroty

2002: Tvůrčí prémie Obce překladatelů za překlad románu Ernesta Sabata Abaddón zhoubce

2004: Magnesia Litera za překlad románu M. Vargase Llosy Vypravěč

2010: Mimořádná tvůrčí prémie Obce překladatelů za překlad románu R. Bolaña Divocí detektivové

2012: Dva návrhy na Státní cenu za překlad za román R. Bolaña 2666

2013: Nominace na cenu Magnesia Litera za překlad románu R. Bolaña 2666

2013: Jungmannova cena za překlad románu R. Bolaña 2666


Výběrová abecední bibliografie překladů ze španělštiny / Selected translations from Spanish:

Allendová, Isabel: Paula (Paula), Slovart 1998

Almodóvar, Pedro: Patty Diphusa, Venuše záchodků (Patty Diphusa), Garamond 2004, Jota 2016

Almodóvar, Pedro: Vše o mé matce / Todo sobre mi madre, Garamond 2005

Almodóvar, Pedro: Mluv s ní / Hable con ella, Garamond 2013

Arenas, Reinaldo: Než se setmí (Antes que anochezca), Český spisovatel 1994

Arenas, Reinaldo: Vrátný (El Portero), Garamond 2006

Bioy Casares, Adolfo: Plán úniku (Plan de evasión), Julius Zirkus, Brno 2003

Bolaño, Roberto: Divocí detektivové (Los detectives salvajes), Argo 2009

Bolaño, Roberto: Nacistická literatura v Americe (La literatura nazi en América), Argo 2011

Bolaño, Roberto: 2666 (2666), Argo 2012

Bolaño, Roberto: Třetí říše (El Tercer Reich), Argo 2013

Bolaño, Roberto: Vzdálená hvězda (La estrella distante), Argo 2017

Cabrera Infante, Guillermo: Tři truchliví tygři (Tres tristes tigres), FRA 2016

Fuentes, Carlos: Vlad, Argo 2014

Marías, Javier: Divoši a citlivky. Fotbalové fejetony (Salvajes y sentimentales, Crónicas de fútbol), BB/art 2003

Martínez, Tomás Eloy: Evita (Santa Evita), Frýdek-Místek, Alpress 1997

Pérez-Reverte, Arturo: Dumasův klub (El club Dumas), Mladá Fronta 2000, Argo 2016

Rubín, Sergio; Ambrogetti, Francesca: Papež František. Rozhovor s Jorgem Bergogliem (Conversaciones con Jorge Bergoglio), Portál 2013

Sabato, Ernesto: Abaddón zhoubce (Abaddón el Exterminador), Host, Brno 2002

Sabato, Ernesto: Spisovatel a jeho přízraky (El escritor y sus fantasmas), Mladá fronta 2002 (s Vítem Urbanem)

Sepúlveda, Luis: Stařec, který četl milostné romány (El viejo que leía novelas de amor), Rybka Publishers 2000

Sepúlveda, Luis: Sbohem, pampo (El nombre del torero), Julius Zirkus, Brno 2003

Soriano, Osvaldo: Centrforvard (Fútbol, Memorias del Míster Peregrino Fernández y otros relatos), Julius Zirkus, Brno 2007 (s Janem Mattušem)

Vargas Llosa, Mario: Vypravěč (El Hablador), Mladá fronta 2003

Vásquez, Juan Gabriel: Hluk padajících věcí (El ruido de las cosas al caer), Paseka 2015

Vásquez, Juan Gabriel: Reputace (Reputaciones), Paseka 2017


Překlady z francouzštiny / Translations from French:

Laferrière, Dany: Jak se milovat s černochem a neunavit se (Comment fair l´amour avec un nègre sans se fatiguer), Argo 2008

Laferrière, Dany: Vůně kávy (L’odeur du café), Argo 2018

Puértolas, Romain: Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni z Ikey (L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikeaú, Argo 2013


Překlady z italštiny / Translations from Italian:

Eco, Umberto: Nulté číslo (Numero zero), Argo 2015

Wilcock, Juan Rodolfo: Synagoga ikonoklastů (La sinagoga degli iconoclasti), Rubato 2018


Vybraná bibliografie doslovů / Selected afterwords:

„Poslední výkřik z tropického soumraku“, in: Reinaldo Arenas, Než se setmí, Český spisovatel, Praha 1994

„Vyprávěním proti smrti“, in: Isabel Allende, Paula, Slovart, Praha 1998

„Chlapec, který četl dobrodružné romány“, in: Luis Sepúlveda, Stařec, který četl milostné romány, Rybka Publishers 2000

„Z ničeho něco“, in: Zoé Valdésová, Každý den nic, přel. Blanka Stárková, Mladá fronta, Praha 2001

„Pascal naší doby“, in: Ernesto Sabato, Spisovatel a jeho přízraky, Mladá fronta, Praha 2002

„Vraťme se do moře“, in: Francisco Coloane, Ohňová země, přel. Jarka Stuchlíková, Mladá fronta, Praha 2003

„Škrabání pod povrchem“, in: Roberto Bolaño, Chilské nokturno, přel. Daniel Nemrava, Garamond, Praha 2005

„Tisíc a jedna noc básníků ztracených v Mexiku“, in: Roberto Bolaño, Divocí detektivové, Argo, Praha 2009 (tamtéž slovníček jmen a věcné vysvětlivky)

„Zelené mozky, fanatici a Einstein šoustání“, in: Mario Vargas Llosa, Pantaleón a jeho ženská rota, přel. Vladimír Medek, Odeon, Praha 2011

„Tři tygři byli čtyři“, in: Guillermo Cabrera Infante, Tři truchliví tygři, FRA, Praha 2016