FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíMgr. Monika Žárská

Mgr. Monika Žárská


Výuka


Kontrastivní lingvistika III – lexikologie (PTN)

Překladatelská analýza (PTN)

Metodika překladu (PTN)

Základy odborného překladu (PTN)

Klauzurní práce (PTN)

Konzultace k diplomové práci (PTN)

Neliterární překlad a redakce (PTN)


Kvalifikace


1981 – Mgr. (překladatelství-tlumočnictví), FF UK Praha


Praxe od ukončení VŠ studia


2003–dosud – externí vyučující na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP


1997–dosud – osoba samostaně výdělečně činná


1997–2000 – výuka němčiny a francouzštiny na gymnáziu Ústavní, Praha 8


1981–1987 – jazyková redaktorka, nakl. Artia


Přehled publikační činnosti (od roku 1995)


viz Středisko vědeckých informací FF UK


Knižní překlady pro nakladatelství Portál a Mladá fronta:

PERNEROVÁ, Rotraud A.: Tabu v rodinné komunikaci. Portál 2000, 168 s, ISBN 80-7178-363-3


BIRKENBIHL, Vera F.: Nebojte se myslet hlavou (Das „neue“ Stroh im Kopf). Portál 2002, 280 s, ISBN 80-7178-620-9


PORTMANNOVÁ, Rosemarie: Hry pro posílení psychické odolnosti. Portál 2001, 104 s, ISBN 80-7178-607-1


HOPPEOVI, Sigrid a Hartmut, KRABEL, Jens: Sociálně psychologické hry pro dospívající. Portál 2001, 200 s, ISBN 80-7178-434-6


Mariánskolázeňské rozhovory. Sborník. Portál 2001, 110 s, ISBN 80-85795-36-1


ALDINGER, Marco: Moudrosti a příběhy zenu. Portál 2000, 136 s, ISBN 80-7178-436-2


SUCHANTKE, Andreas: Proměny v říši hmyzu. Mladá fronta 2003, 120 s, ISBN 80-204-1048-1


BARTL, Almuth, NITSCH, Cornelia: Hry pro tříleté a mladší děti. Portál 2003, 127 s, ISBN 80-7178-723-X


PFEFFER, Simone: Rozvíjíme emoce dětí. Portál 2003, 106 s, ISBN 80-7178-764-7


MESSNER, Reinhold: Mount Everest. Mladá fronta 2003, 254 s, ISBN 80-204-1044-9