FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíMgr. Anna Rosová

Mgr. Anna Rosová


ENGLISH BELOW


STUDIUM

2011–dodnes Doktorské studium na Ústavu translatologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2004–2011 Překladatelství a tlumočnictví – ruština, zakončené magisterskou státní zkouškou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2005–2010 Český jazyk a literatura, zakončené magisterskou státní zkouškou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

1998–2004 Gymnázium Jana Nerudy, Praha, zakončené maturitní zkouškou


ZAHRANIČNÍ STÁŽE

2008 Výměnný meziuniverzitní program, Moskevská lingvistická univerzita

2007 Program Erasmus, Universität Regensburg

2002 Studijní pobyt v Londýně


PRAXE

2011–dodnes

FF UK – výuka odborných předmětů (odborný, publicistický, literární překlad, kontrastivní lexikologie a gramatika, překladatelská analýza aj.) na Ústavu translatologie FF UK, vedení překladatelských projektů


2004–dodnes

Freelance překladatelka z/do ruštiny, z angličtiny a němčiny (překlady beletrie, překladatelská a korektorská činnost


2007–dodnes

Nakladatelství FRAUS, s. r. o. – trvalá spolupráce na přípravě interaktivních učebnic (český jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, koordinace pokladů pro žákovské licence), redaktorka Studijního AJ-ČJ a ČJ-AJ slovníku, redaktorka učebnice ruštiny Tvoj šans aj.


2011–2013

Incomingová agentura DESTINATION, s. r. o. – managerská pozice, zajišťování a koordinace pobytů rusky a anglicky hovořící klientely


2010–2011

Soukromá výuka českého jazyka pro cizinceEDUCATION

2011 – now

Charles University – Faculty of Arts: Translation Studies – Russian, doctoral studies

2004–2011

Charles University – Faculty of Arts: Translation Studies – Russian, master degree (master theses awarded with the Jan Palach Prize)

2005–2010

Charles University – Faculty of Arts: Czech language and literature, master degree

2008

Russian language studies (6 months), Moscow State Linguistic University

2007

German language studies (6 months), University of Regensburg

2002

English language studies (1 month), London

1998–2004

Jan Neruda high school, Prague, focused on history, literature and foreign

languages


EMPLOYMENT

2012 – now

Charles University – Faculty of Arts: Translation Studies – Teacher of Translation Analysis, Specialized Translation, translation project manager


Freelance translator – translation (RU, EN, DE) and editing (proofreading)


2007 – now

FRAUS, s. r. o. – editor of a Dictionary EN-CS and CS-EN, editor of Russian language textbook Tvoj sans, development of interactive textbooks, coordination of a project: tests for interactive textbooks


2011–2013

Destination, s. r. o. – event manager for incoming tourism (Russian and English speaking clients)


2010–2011

Private lessons – Czech for foreigners

PUBLIKAČNÍ ČINNOST / PUBLICATIONS


Knižní překlady:

Honig, Michael: Senilita Vladimira P. (The Senility of Vladimir P.). Argo, 2017.

Vodolazkin, Jevgenij: Laurus (Лавр). Omega – Dobrovský, 2016.

Bulgakov, Michail: O prospěšnosti alkoholismu, Pistorius & Olšanská, s. r. o., 2011 (účast na překladatelském projektu)


Dílčí překlady:

Limonov, Eduard: Civilizace alkoholu a hašiše. In: Plav, r. 1, Praha: 2017, s. 7–10.


Odborné statě:

Ke 30. výročí úmrtí Jana Zábrany. In: Preklad a kultúra 5, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF, r. v. 2016, s. 90–97.

Čeští překladatelé románu F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi. In: Kontexty, Gorlice: Ośrodek kultury prawoslawnej „ELPIS“ w Gorlicach, 2016, s. 298–315.

Zaknihovaný Zábrana: první konference na akademické půdě věnovaná Janu Zábranovi. In: Česká literatura 63/5, Praha, 2016, s. 807–810.

Poněkud uspěchaní Bratři Karamazovovi. In: Plav, č. 9, r. v. 2014. S. 49–50.

Mandelštamův Koncert na nádraží v překladu Jana Zábrany a Jiřího Kovtuna. In: Nová čeština doma a ve světě, č. 1-2, Praha: 2013, s. 110–122.


Slovníky:

Česko-ruský slovník pro interkulturní práci, InBáze, o. s., 2014.