FF UK

ÚTRLProjekty & VeřejnostKonferenceKulatý stůl IMPLI - Improving Police and Legal Interpreting

2012: Kulatý stůl IMPLI - Improving Police and Legal Interpreting

Setkání se zúčastnila řada zahraničních partnerů a vystoupili na něm

mimo jiné JUDr. František Novotný (Katedra kriminalistiky, Policejní

akademie ČR), JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. (Prezidentka Unie státních

zástupců ČR), Dr. Stanislav Hájek (Celní správa ČR), Ing. Pavel Kajnar

(náměstek ředitele Celního úřadu Praha D1). Projekt IMPLI je

realizován s podporou DG Justice EK a kromě ÚTRL se jej účastní ISIT

Paříž, Herriot Watt university Edinburgh, Univerzita Bologna (Forlí),

Kolín nad Rýnem, Antverpy/Lessius.

Fotografie naleznete zde.