FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.


Kvalifikace / Education


 • 2005–2013: doktorské studium na FF UK (translatologie), Ph.D. / Ph.D. in Translation Studies, Charles University

 • 1998–2004: FF UK (překladatelství a tlumočnictví – španělština, angličtina), Mgr. / M.A. in Translation and Interpreting (Spanish, English), Charles University

 • 2011: přípravný kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem / Preparatory course for court-appointed interpreters and translators

 • 2005–2006: kurz práva a právní angličtiny pro překladatele a tlumočníky, Juridikum PrF UK / Course of law and legal English for translators and interpreters, Faculty of Law


Zaměstnání / Employment


 • Od roku 2011: Ústav translatologie FF UK, odborný asistent / Institute of Translation Studies, Charles University, assistant professor

 • 2008–2011: Ústav translatologie FF UK – externí spolupráce / Institute of Translation Studies, Charles University – external teacher

 • 2004–2011: T-Mobile Czech Republic, specialista firemního překladu, poloviční úvazek/ Corporate Translation Specialist, part-time job

 • Od roku 2012: tlumočnice jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti / court-appointed interpreter

 • Od roku 2000: překladatelka a tlumočnice na volné noze / freelance translator


Výuka / Teaching


 • Překlad neliterárních textů, odborný překlad, překlad pro mezinárodní instituce, překladatelská propedeutika, kontrastivní lexikologie a stylistika, translatologická analýza / technical translation, translation for international institutions, introduction to translation theory and practice, contrastive lexicology and stylistics (Spanish and Czech), translation quality analysis


Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects


 • PROGRES 4 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK) (2017 - 2021)

 • GAČR 16-03037S Směr překladu: kvalitativní a sociologická hlediska (2016 - 2018; spolu s T. Dubědou a D. Mračkem) webové stránky projektu

 • Rozvojový projekt FF UK "Inovace předmětu Překlad pro mezinárodní instituce v pěti jazykových mutacích (angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština)" (2014)

 • členství ve výzkumné skupin Grupo de Investigación – TRALICOVA – Traducciones de Literatura Valenciana Contemporánea, Universidad de Alicante (2012 – 2014)


Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

 • oborová rada doktorského studia Filologie/Translatologie (FF UK) / Ph.D. Board: Philology/Translation Studies

 • od r. 2014 – dosud: zahraniční garant meziuniverzitního doktorského studia Universidad de Valladolid – Universidad de Alicante, Španělsko


Bibliografie / Publications


• Obdržálková, V. (2018): Directionality in Translation: Qualitative Aspects of Translation From and into English as a Non-Mother Tongue, Sendebar 29, s. 35-57

• Duběda, T. – Obdržálková, V. (2018): Terminologická a textová kompetence v právním překladu: studie na francouzsko-českém materiálu. Studie z aplikované lingvistiky 2018/1, s. 73–91.

• Obdržálková, V. (2018): Překlady v antologii Moderní anglická poezie In: Kalivodová, E. a Eliáš, P. (eds.). Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum.

• Obdržálková, V. (2016): Translation as a decision-making process: an application of the model proposed by Jiří Levý to translation into a non-mother tongue. Mutatis Mutandis, vol. 9, s. 306-327, ISSN 2011-799X.

• Obdržálková, V. (2015): Figuras de la Pasión del Senor de Gabriel Miró en la traducción checa. In Navarro Domínguez, F. (ed.), Azorín y Miró en Traducción. Alicante: Universidad de Alicante, s. 353-364. ISBN 978-84-9717-410-7.

• Vavroušová P. – Obdržálková, V. – Márquez Bobadilla, M. (2014): Diccionario checo-espanol: trabajo intercultural. In Česko-španělský slovník pro interkulturní práci / Diccionario checo-espanol: trabajo intercultural. Praha: InBáze, o.s., ISBN 978-80-905759-6-7.

• Obdržálková, V. (2013): El párrafo como unidad sintáctico-formal y temática de textos expositivo-argumentativos en checo y en español: Enfoque contrastivo y traductológico. Sendebar, 24, s. 127-150, ISSN 1130-5509.

• Obdržálková, V. (2012): Lorenzo Hervás, Documentos de Trabajo de Lingüística Teórica y general, Número 20 (extraordinario), Universidad Carlos III, junio 2011, recenze uveřejněná v časopise Linguistica Pragensia, Vol. XXII/1/2012, Ústav pro jazyk český AVČR, s. 53-56, ISSN 0862-8432.

• Obdržálková, V. (2009): El párrafo como unidad cognitiva de textos no literarios. In: Ulašin, B. a Vertanova, S. (eds.): Studia romanica bratislaviensia 8, Jornadas de Estudios Romanicos. Sección de hispanística. ACTAS. Tomo II: Lingüística, Bratislava, AnaPress, s. 175–186, ISBN 9788089137534.