FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. David Mraček, Ph.D.

PhDr. David Mraček, Ph.D.


Kvalifikace / Qualification

 • 2008–2015: Doktorské studium: Ústav translatologie, FF UK, disertační práce Vzájemné postavení translatologie a didaktiky překladu (Ph.D., PhDr.) / Ph.D. in Translation Studies from the Institute of Translation Studies, Charles University (dissertation on the role of theory in translator training)

 • 2001–2007: Magisterské studium: Ústav translatologie, FF UK (překladatelství a tlumočnictví angličtina a němčina; diplomová práce Překlad operních titulků; Mgr.) / M.A. in translation and interpreting English/German from the Institute of Translation Studies, Charles University (thesis on opera surtitling)

Zaměstnání / Work Experience

 • od r. 2011:  Ústav translatologie, FF UK, odborný asistent se zaměřením na anglický jazyk, překlad a tlumočení / Institute of Translation Studies, Charles University (teaching translation and interpreting)

 • od r. 2004: překladatel a tlumočník ve svobodném povolání / Freelance translation and interpreting

Výuka / Teaching

 • anglicko-česká kontrastivní gramatika, překlad neliterárních textů, konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu / English-Czech contrastive grammar, non-literary translation, consecutive interpreting, sight translation

 • výuka konferenčního tlumočení v rámci kurzu European Masters in Conference Interpreting (EMCI) / conference interpreter training under the European Masters in Conference Interpreting (EMCI) programme

 • kurzy tlumočení pro veřejnost / interpreter training for the general public

Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • GAČR 16-03037S Směr překladu: kvalitativní a sociologická hlediska (od r. 2016; spolu s T. Dubědou a V. Obdržálkovou)

Bibliografie / Bibliography

Odborné příspěvky na téma didaktika překladu, překlad a tlumočení ve výuce cizích jazyků, kvalita překladu, multimediální překlad (titulkování), překlad do nemateřského jazyka / Articles on translator training, translation and interpreting in language teaching, translation quality, subtitling and surtitling, inverse translation

 • MRAČEK, David. 2014. „Why Translation Matters for Language Learners: A 21st Century Perspective“. Hermeneus, Revista de Traducción e Interpretación, č. 16, s. 425-435.

 • MRAČEK, David. 2013. „Tlumočení ve výuce cizích jazyků“. In Vědecký výzkum a výuka jazyků V. Komunikační sebereflexe a kompetence. Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s. 147-154. ISBN 978-80-7435-323-9.

 • MRAČEK, David. 2012. „Translation as a Modern Tool for Language Teaching“. In Intercultural Inspirations for Language Education: Spaces for Understanding. Semrádová, I. (ed.), Hradec Králové, M&V, s. 64-73. ISBN 978-80-7435-136-5.

 • MRAČEK, David. 2011. „Překlad jako moderní nástroj výuky jazyků“. In Vědecký výzkum a výuka jazyků IV. Sborník příspěvků v plném znění. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s. 191-197. ISBN 978-80-7435-136-5.

 • MRAČEK, David. 2010. „Operní titulky jako nová výzva pro aplikovanou lingvistiku“. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), č. 2, s. 79-85. ISSN 1804-3240.

 • MRAČEK, David. 2009. „Přínos modelu překladatelské analýzy Christiane Nordové pro didaktiku překladu“. In Vědecký výzkum a výuka jazyků III. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, CD. ISBN 978-80-7041-947-2.

 • MRAČEK, David. 2009. „Klienta zajímá cena a termín. A co kvalita?“ Soudní tlumočník, č. 1, s. 25-27.