FF UK

ÚTRLStudentiRozvrh

Rozvrh


Rozvrh UTRL na zimní semestr 2017/2018 zobrazíte kliknutím na tento odkaz.


  • ÚTRL nepublikuje rozvrhy na rozvrhovém portálu FF UK, protože tento formát není vzhledem ke složité struktuře skupin předmětů a souběhu dvou akreditací přehledný.

  • Sledujte případné změny, které mohou nastat ještě do začátku výuky.

  • Rozhodujícím dokumentem pro strukturu studia je studijní plán (http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html).

  • Předměty, u nichž není uveden čas, nejsou v tomto semestru otevřeny.

  • Kurzy právnické angličtiny/francouzštiny/němčiny/ruštiny/španělštiny jsou uvedeny na webu Právnické fakulty (www.prf.cuni.cz).

  • V případě nejasností se můžete obrátit na tajemníka ÚTRL: V. Obdržálková (vanda.kuklova@seznam.cz).

  • Některé jednohodinové předměty se budou konat 1x za 14 dní ve dvouhodinových blocích (je uvedeno v rozvrhu).

  • Dobíhající obor Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština:

    AMKC10016 Česká literatura a kultura od r. 1939 - zajišťován předmětem ACC100034 Česká literatura a kultura od roku 1939 do současnosti, dr. Vučka - viz rozvrh ÚBSMINIMÁLNÍ POČET KREDITŮ, které je třeba získat za povinně volitelné předměty (PVP), naleznete ve studijních plánech dle příslušného oboru a roku zahájení studia.


VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (VP) si student vybírá z nabídky celé Univerzity Karlovy (po domluvě s příslušným vyučujícím). Doporučujeme například kurzy právnické angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny, které vypisuje Právnická fakulta UK.