FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.

PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.

Výuka


Kontrastivní stylistika (francouzština)

Analýza literárního textu (francouzština)

Francouzsky psaná literatura v dějinách překladu

Překlad literárních textů (francouzština)

Analýza a kritika překladu

Nakladatelská teorie a praxe

Současná frankofonní literatura, se zaměřením na kritiku českých překladů (francouzština)

Diplomová práce, Klauzurní práce (francouzština)

Beletrie očima překladu

Překlad komiksu (francouzština)

S překladateli o překladatelích (pro všechny obory)


Kvalifikace


2015 – Ph.D. (translatologie)

1986 – PhDr. (OPT), FF UK Praha

1985 – Dipl. (překladatelství – tlumočnictví), FF UK Praha


Praxe od ukončení VŠ studia


2003 – dosud – asistent ÚTRL

2002 – založila a dosud řídí literárně-kritický časopis iLiteratura.cz (šéfredaktorka)

2000 – projekt www.livres.cz

1993–2003 – MD, překladatelka, redaktorka (OSVČ)

1990–1993 – učitelka na gymnáziu Arabská, Praha 6, poté PORG, Praha 8

1985–1990 – cizojazyčná redaktorka v nakladatelství Artia, Aventinum


Vědecké projekty


Spoluřešitelka ve výzkumném projektu Histoire de la traduction en Europe médiane vedeném INALCO Paris (www.histrad.info, 2011–2015)

Spoluřešitelka projektu Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945 (20082012, Grantová agentura České republiky)

Spoluřešitelka projektu The contribution of literary translation to intercultural understanding: developing a model for reciprocal exchange (2009, vedený Prof. Agnes Whitfield, Université York, Toronto)


Ocenění


Prix Gallica za nejlepší doktorskou práci obhájenou v letech 2014/2015 na romanistických pracovištích v České republice, 2016

Titul Rytíře řádu Akademických palem za přispění k šíření francouzské kultury – jmenování předsedou vlády Francouzské republiky, 2006

Tvůrčí odměna udělená Obcí překladatelů v rámci Ceny Josefa Jungmanna, 2006

Cena za překlad udělená Francouzským velvyslanectvím: Le Prix de traduction de l’Ambassade de France, 2005


Výběrová bibliografie 2009–2015


Monografie – učebnice


BRUNEL, Aude ; ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Stylistická analýza textu. Praha : FF UK, 2012, ISBN 978-80-7308-408-0, 152 pp.


Antologie


BLANCHARD, Nelly; MANNAIG, Thomas; ŠOTOLOVÁ, Jovanka (eds.): Kde i mrtví pochodují. Antologie příběhů z Bretaně. Přeložili: Helena Barrera, Agáta Dušková, Eva Fínková, Adéla Havlíčková, Zdeněk Huml, Barbora Hušáková, Milada Kadlecová, Karolína Koukolová, Luděk Liška, Romana Marksová, Lenka Mundevová, Vík Pokorný, Lenka Pospíšilová, Jana Tarabová, Kateřina Vávrová. Předmluvu napsaly Eva Fínková, Romana Marksová, Lenka Pospíšilová. Technická redakce Karolína Koukolová, Marcela Kubová, Tereza Včelicová. Praha : Fra, 2015.


Kapitoly v monografiích, články – zahraniční publikace


ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La famille (de J.-Ph. Toussaint) chez J.-Ph. Toussaint. In Malinovská, Zuzana (ed.). Histoires francophones de familles. Le familier, l'inquiétant et le loufoque. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2013.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La traduction et la formation de la littérature profane. La langue tchèque. In Histoire de la traduction en Europe médiane, stránky výzkumného projektu Centre d'Étude de l'Europe Médiane a INALCO, www.histrad.info [online].

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La traduction et la modernité littéraire. La langue tchèque. In Histoire de la traduction en Europe médiane, stránky výzkumného projektu Centre d'Étude de l'Europe Médiane a INALCO, www.histrad.info [online].

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Traduire sous le totalitarisme. La langue tchèque. In Histoire de la traduction en Europe médiane, stránky výzkumného projektu Centre d'Étude de l'Europe Médiane a INALCO, www.histrad.info [online].

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Emile Zola à la tchèque. In Bachleitner, Norbert; Smolej, Tone; Zieger, Karl (eds.). Zola en Europe centrale. Arras : Presses Universitaires de Valenciennes, 2011.

PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena; VURM, Petr; ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Traduire l'argot des jeunes des cités: résultats d'une compétition interuniversitaire pour la traduction de Boumkoeur de Rachid Djaidani. In Praktika-Actes-Proceedings. Thessaloniki: University Studio Press, 2010, s. 448–461.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Bonheur de lire ? Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy en tchèque. In WHITFIELD, Agnès et al. Bonheur d’occasion et Two Solitudes en traduction. Ottawa: Les Éditions David, 2009.


Kapitoly v monografiích, články – české publikace


NÁDVORNÍKOVÁ, O. & ŠOTOLOVÁ, J. (Forthcoming-2016). Za hranice věty. In A. Čermáková, L. Chlumská & M. Malá (Eds). Jazykové paralely. Praha: ÚČNK/NLN.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Sur le point-virgule et autres détails éphémères. Études romanes de Brno. 2013, roč. 34, č. 1, s. 27–40.

NÁDVORNÍKOVÁ, Olga; POLICKÁ, Alena; ŠOTOLOVÁ, Jovanka; VURM, Petr. Využití InterCorpu ve vysokoškolských kurzech francouzské filologie (motivace a cíle meziuniverzitní spolupráce romanistů při využití InterCorpu ve výuce). In Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 232–240.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. La traduction, un pont entre deux rives : Total Kheops de Jean-Claude Izzo en français et en tchèque. In Expressivité vs identité dans les langues. Brno : Munipress, 2010.


Doslovy


ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Doslov. In Houellebecq, Michel. Podvolení. Přel. Alan Beguivin. Euromedia-Odeon, s. 234–242.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Jean-Philippe Toussaint a jeho Koupelna. In Toussaint, Jean-Philippe. Koupelna. Praha : Fra, 2013, s. 91–105.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Jak zmapovat své teritorium. In Houellebecqouellebecq, Michel. Mapa a území. Přel. Alan Beguivin. Praha : Euromedia–Odeon, 2011, s. 278–284.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Když Zátopek běhá podle Echenoze. In Echenoz, Jean. Běhat. Praha: Mladá fronta, 2009.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Ravelovo Bolero. In Echenoz, Jean. Ravel. Praha: Mladá fronta, 2009.

ŠOTOLOVÁ, Jovanka. Kdo je a kdo bude pánem tvorstva? In Bruckner, Pascal. Můj malý manžel. Přel. Dana Melanová. Praha: Mladá fronta, 2009.


Pořady pro Český rozhlas


Jean Malaquais, Javánci, komentovaná četba – scénář pro hodinový pořad (2012)

Jean Echenoz, Běžet, komentovaná četba – scénář pro hodinový pořad (2010)


Překlady beletrie (1996–2016)

ECHENOZ, Jean. Cherokee. Praha : EWA, 1996, 189 s. (Cherokee)

TOUSSAINT, Jean-Philippe. Fotoaparát. Praha : Dauphin, 1997, 100 s. (L´appareil-photo)

TOUSSAINT, Jean-Philippe. Televize. Praha : Dauphin, 2000, 140 p. (La Télévision)

JARRY, Alfred. Dny a noci, román o dezertérovi. Praha : Garamond, 2001, 160 s. (Les jours et les nuits, roman d´un déserteur)

RAYMOND-THIMONGA, Philippe. Podobenství. Praha : Dauphin, 2002, 90 s. (La Ressemblance)

CÉRÉSA, Francois. Cosetta. Praha : Academia, 2002, 417 s. (Cosette)

TOUSSAINT, Jean-Philippe. Autoportrét (v cizině). Praha : Dauphin, 2002, 80 s. (Autoportrait (à l´étranger))

ECHENOZ, Jean. Jdu. Praha : Jitro, 2003, 224 s. (Je m´en vais)

TOUSSAINT, Jean-Philippe. Milovat se. Praha : Garamond, 2004, 108 s. (Faire l´amour)

GENET, Jean. Pohřební obřad. Praha : Garamond, 2004, 276 s. (Pompes funèbres)

ŠOTOLOVÁ, Jovanka (ed.). Francouzská čítanka. Antologie současné francouzské prózy. Gutenberg, Praha 2004. 398 s. (Anthologie de la littérature française contemporaine, édition bilingue).

VIEL, Tanguy. Absolutní dokonalost zločinu. In Francouzská čítanka. Gutenbergova čítanka současné francouzské prózy. Praha : Gutenberg, 2004. (L´absolue perfection du crime)

TOUSSAINT, Jean-Philippe. Utíkat. Praha : Garamond, 2006, 110 s. (Fuir)

ECHENOZ, Jean. U piána. Praha : Jitro, 2006, 148 s. (Au piano)

TOUSSAINT, Jean-Philippe. Zidanova melancholie. Praha : Garamond, 2006, 15 s. (La mélancholie de Zidane)

HOUELLEBECQ, Michel. Možnost ostrova. Praha : Euromedia-Odeon, 2007, 344 s. (La Possibilité d´une île)

VIART, Dominique ; VERCIER, Bruno. Současná francouzská literatura. Přel. Jovanka Šotolová, Petr Dytrt, Ladislav Vaclavík. Praha : Garamond, 2008, 564 s. (La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations)

ECHENOZ, Jean. Ravel. Praha : Mladá fronta, 2009, 96 s. (Ravel)

ECHENOZ, Jean. Běhat. Praha : Mladá fronta, 2009, 104 s. (Courir)

MALAQUAIS, Jean. Javánci. Praha : Mot, 2012, 240 s. (Les Javanais)

HAK, Pavel. Vomito negro. Praha : Torst, 2013, 132 s. (Vomito negro)

TOUSSAINT, Jean-Philippe. Koupelna. Praha : Fra, 2013, 106 s. (La Salle de bains)

MANOOK, Ian. Jerúldelger. Zlín : Kniha Zlin, 2016, 518 s. (Yeruldelgger)